הכנה לבחינה ובחינות להתנסות

שאלות לדוגמה והסברים

עברית ערבית אנגלית רוסית צרפתית ספרדית

 

בחינה להתנסות 1 (נמצאת בחוברת ההדרכה)

עברית ערבית אנגלית רוסית צרפתית ספרדית

 

בחינה להתנסות 2