הכנה לבחינת יעלנט ובחינות להתנסות

בחינת יעלנט היא בחינה ממוחשבת, המיועדת למי שנבחנים בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית. בחינה זו דומה מאוד לבחינת יע"ל, אך היא נעשית באמצעות מחשב. לא דרוש ידע במחשבים כדי להיבחן בה.

הבחינה נמשכת כשעה וחצי, והיא מורכבת משלושה פרקים. בשני הפרקים הראשונים יש שאלות ברירה (Multiple Choice Questions), ואת התשובה הנכונה מסמנים במחשב. בפרק השלישי של הבחינה יש לכתוב חיבור, ואותו כותבים בכתב יד על גיליון התשובות שתקבלו.

סוגי השאלות בבחינת יעלנט זהים לסוגי השאלות המופיעים בבחינת יע"ל (שאינה ממוחשבת), והזמן המוקצב לכל פרק זהה לזמן המוקצב בבחינת יע"ל. לרשותכם בחינות יע"ל לתרגול, ובאמצעותן תוכלו להתנסות בשאלות שיופיעו בבחינת יעלנט.

בחינת יעלנט להתנסות

לרשותכם בחינת יעלנט ממוחשבת להתנסות. חשוב לזכור כי הציונים שיתקבלו בבחינה להתנסות הם אומדן בלבד. ציונים אלו לא ייחשבו כציונים בבחינת יעלנט.

בבחינת יעלנט לתרגול תידרשו להקליד את החיבור. יש לזכור כי במרכזי הבחינה אי אפשר להקליד את החיבור, ותידרשו לכתוב אותו בכתב יד. נוסף על כך, בבחינת יעלנט לתרגול החיבור שתכתבו ייבדק אוטומטית בעזרת תוכנת מחשב, והציון שתקבלו יהיה ציון מוערך. לעומת זאת, בבחינת יעלנט שנערכת במרכזי הבחינות החיבור יישלח לבדיקה אצל שני מעריכים בלתי תלויים.

במבחן יעלנט במרכזי הבחינה אפשר לקרוא את ההוראות בכמה שפות. לעומת זאת, ההוראות ביעלנט לתרגול כתובות בעברית בלבד. בקרוב תועלה לאתר בחינת יעלנט לתרגול עם הוראות בשפות נוספות.

לבחינת יעלנט לתרגול

 

להלן הסברים מפורטים בנוגע לתפעול תוכנת הבחינה

בחינת יעלנט - הסברים והדגמה