הכנה לבחינת יעלנט ובחינות להתנסות

בחינת יעלנט היא בחינה ממוחשבת, המיועדת למי שנבחנים בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית. בחינת זו דומה מאוד לבחינת יע"ל, אך היא נעשית באמצעות מחשב. לא דרוש ידע במחשבים כדי להיבחן בה.

הבחינה נמשכת כשעה, ומורכבת משלושה פרקים. בשני הפרקים הראשונים יש שאלות ברירה (Multiple Choice Questions), ואת התשובה הנכונה מסמנים במחשב.  בפרק השלישי של הבחינה יש לכתוב חיבור, ואותו כותבים בכתב יד על גיליון התשובות שתקבלו.

סוגי השאלות בבחינת יעלנט זהים לסוגי השאלות המופיעים בבחינת יע"ל (שאינה ממוחשבת), והזמן המוקצב לכל פרק זהה לזמן המוקצב בבחינת יע"ל. לרשותכם בחינות יע"ל לתרגול, ובאמצעותן תוכלו להתנסות בשאלות שיופיעו בבחינת יעלנט.

להלן הסברים מפורטים בנוגע לתפעול תוכנת הבחינה

בחינת יעלנט - הסברים והדגמה “ياعيل نِت”: شروحات ومظاهرة English