הכנה לבחינה ובחינות להתנסות

שאלות לדוגמה והסברים

עברית ערבית אנגלית רוסית צרפתית

 

בחינה להתנסות 1 (נמצאת בחוברת ההדרכה)

עברית ערבית אנגלית רוסית צרפתית

 

בחינה להתנסות 2

בחינה להתנסות 3 (מועד קיץ 2018)

בחינה להתנסות 4 (מועד חורף 2018)

בחינה להתנסות 5 (מועד אביב 2019)