מהי הבחינה: יעלנט

בחינת יעלנט מיועדת למי שנבחנים בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית. הבחינה אורכת כשעה וחצי, ובה שני חלקים: בחלק הראשון הנבחנים משיבים על שאלות ברירה, ובחלק השני הם כותבים חיבור.

מידע על בחינת יע"ל - שזהה בתוכנה לבחינת יעלנט - נמצא גם בחוברות הסברים בשפות שונות: ערבית, משולב/אנגלית, רוסית וצרפתית.

שאלות לדוגמה ובחינות להתנסות אפשר למצוא כאן.