מהי הבחינה: יעלנט

בחינת יעלנט זהה לחלוטין בתכניה לבחינת יע"ל, והיא מורכבת מאותם סוגי שאלות ומאותם נושאים לחיבור. ההבדל היחיד בין הבחינות הוא שבחינת יעלנט היא בחינה ממוחשבת, ואילו את בחינת יע"ל פותרים בנייר ובעיפרון.

מידע על סוגי השאלות בבחינת יע"ל ובחינות לדוגמה אפשר למצוא כאן.

אפשר להתנסות בבחינה הממוחשבת כאן.