מהי הבחינה: יעלנט

בחינת יעלנט מיועדת למי שנבחנים בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית. הבחינה אורכת כשעה וחצי, ובה שני חלקים: בחלק הראשון - שאלות ברֵרה, ובחלק השני הנבחנים מתבקשים לכתוב חיבור.

בחינת יעלנט נעשית באחד מן המוסדות המבקשים לבחון את תלמידיהם או את מועמדיהם בדרך זו. ההרשמה ליעלנט נעשית רק באמצעות המוסד שהזמין את הבחינה.

מידע על בחינת יע"ל - שזהה בתוכנה לבחינת יעלנט - נמצא גם בחוברות ההסבר בשפות הבחינה השונות: ערבית, משולב/אנגלית, רוסית, צרפתית, ספרדית.

שאלות לדוגמא ובחינות להתנסות אפשר למצוא כאן.