מהי הבחינה: יעלנט

בחינת יעלנט מיועדת למי שנבחנים בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית. הבחינה אורכת כשעה וחצי, ובה שני חלקים: בחלק הראשון - שאלות ברֵרה, ובחלק השני הנבחנים מתבקשים לכתוב חיבור.

מידע על בחינת יע"ל - שזהה בתוכנה לבחינת יעלנט - נמצא גם בחוברות ההסבר בשפות הבחינה השונות: ערבית, משולב/אנגלית, רוסית, צרפתית, ספרדית.

שאלות לדוגמא ובחינות להתנסות אפשר למצוא כאן.