הנחיות לנבחנים בבחינת יע"ל בנפרד מהבחינה הפסיכומטרית:

לפני, במהלך ואחרי הבחינה

נצלו את זמנכם בתבונה.

כאמור, בראש כל פרק מצוין כמה זמן מוקצב לו. בתחילת כל פרק יציינו הבוחנים את הזמן המוקצב לפתרון הפרק וירשמו על הלוח את שעת תחילת הפרק ואת שעת סיומו (לפי שעונם). הבוחנים יודיעו לכם כאשר ייוותרו עוד 5 דקות לפתרון הפרק. בתום הזמן המוקצב תקבלו הוראה לעבור לפרק הבא, ולא תוכלו לחזור עוד לפרק הקודם.

לפניכם כמה המלצות לניצול יעיל של הזמן העומד לרשותכם:

 • בפרקי הברירה נסו לפתור כל שאלה בזמן סביר. אם הצלחתם - עִברו לשאלה הבאה. אם אינכם מצליחים לפתור שאלה, אל תתעכבו! זִכרו שעליכם לענות על כל השאלות בפרק. אם תתעכבו זמן רב על שאלה אחת, לא יישאר לכם די זמן לענות על שאלות אחרות. לשאלות קלות ולשאלות קשות משקל שווה בקביעת הציון, לכן אין סיבה להתעכב זמן רב על שאלה אחת. בזמן שתחסכו תוכלו, אולי, לענות על כמה שאלות אחרות.
 • אם לדעתכם אתם יכולים לפתור את השאלה אך אתם זקוקים למעט יותר זמן, סמנו אותה וחִזרו אליה אחר כך. אם יישאר לכם זמן בסוף הפרק, חִזרו אל כל השאלות שסימנתם ונסו לפתור אותן.
 • אם אתם מעריכים שגם אם תייחדו לשאלה זמן נוסף לא תצליחו לפתור אותה - נחשו את התשובה! הניחוש אינו חייב להיות אקראי. ייתכן שתוכלו לפסול כמה מהאפשרויות על סמך ידע חלקי, וכך להגדיל את הסיכוי שלכם לנחש נכונה. הציון בבחינה מחושב על סמך התשובות הנכונות בלבד, ואין הפחתת נקודות על תשובות שגויות. לכן, אם אינכם מצליחים לפתור את השאלה, כדאי לכם לנחש - ניחוש אינו יכול לפגוע בציונכם, אלא רק לשפרו.
 • כדקה לפני תום הזמן המוקצב לפרק נחשו באקראי את התשובות לכל השאלות שעוד לא עניתם עליהן, כלומר סמנו תשובה כלשהי בגיליון התשובות בלי לנסות לפתור את השאלה או לפסול אפשרויות. עכשיו כבר אין לכם זמן, וכל מה שתוכלו לעשות הוא לסמן במהירות את התשובות החסרות בגיליון התשובות ולוודא שאומנם סימנתם תשובות לכל השאלות.
 • בפרק החיבור הקדישו דקה או שתיים לחשיבה על הרעיונות שתרצו להציג. אם תחליטו להשתמש בדף הטיוטה, זִכרו שהזמן להעתקת הטיוטה לגיליון התשובות כלול בזמן המוקצב לפרק, ולא יינתן זמן נוסף לשם כך. מותר בהחלט למחוק מילים או קטעים שכתבתם על גיליון התשובות ולתקנם, אך זכרו שכתב היד חייב להיות קריא ורצף החיבור צריך להיות מובן. מעט לפני תום הזמן המוקצב למטלת הכתיבה קִראו שוב את מה שכתבתם וודאו שהכול קריא ומובן.

סטודנטים כותבים בעיפרון

פגיעה בטוהר הבחינה ורמייה בבחינה

מאל"ו רואה בחומרה רבה פגיעה בטוהר הבחינות, ובכלל זה כל מעשה הפוגע בסודיות הבחינה או בשימוש בתוצאותיה, וכן כל ניסיון לקבלת ציון שלא כדין כגון העתקה בבחינה או התחזות. רמייה עשויה, בין היתר, לגרום לקבלת מועמדים מסוימים שלא כדין ולעיתים אף על חשבון מועמדים אחרים, המתאימים יותר להתקבל. למאל"ו דרכים לאיתור מעשי רמייה ופגיעה בטוהר הבחינה, ובמקרים אלו שמורה לו הזכות לפעול בכל דרך העומדת לרשותו לפי שיקול דעתו, לרבות:

א. פסילת הבחינה
ב. איסור על היבחנות בבחינות מאל"ו במשך 12 חודשים
ג. הגשת תביעה אזרחית
ד. פנייה לוועדות המשמעת במוסדות להשכלה גבוהה

לתשומת ליבכם: התחזות (כגון מקרה שבו אדם שולח אחר להיבחן במקומו) היא עבירה פלילית. חשד לעבירה כזאת גורר תלונה במשטרה ובוועדות המשמעת של מוסדות הלימוד.

אסור להעתיק או להפיץ בחינה או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמד אותה - כולה או חלקים ממנה - בלא אישור בכתב מאת המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

כל אחת מההתנהגויות הבאות יכולה להביא לידי הרחקתו של נבחן מהבחינה:

 • הפרעה למהלך הבחינה
 • העתקה, מתן עזרה או קבלת עזרה בפתרון הבחינה
 • שימוש בעזרים אסורים, ובכללם דפים, ספרים ומילונים
 • פתיחת חוברת הבחינה בלי שניתנה הוראה לכך
 • מעבר מפרק לפרק בלי שניתנה הוראה לכך
 • המשך עבודה על פרק לאחר תום הזמן המוקצב לו
 • הוצאת חומר בחינה מכיתת הבחינה
 • החזקת מכשיר אלקטרוני - טלפון נייד, מחשב, נגן מוזיקה וכדומה - בשעת הבחינה
 • אי-ציות להוראות הבוחנים

 

אחרי הבחינה

אם לאחר הבחינה יהיו לכם הערות או תלונות בנוגע לבחינה, פנו בכתב אל המדור לפניות הציבור במרכז הארצי לבחינות ולהערכה בתוך שבוע מיום הבחינה. פניות כאלה יזכו למענה אישי.