הנחיות לנבחנים בבחינת יע"ל בנפרד מהבחינה הפסיכומטרית:

לפני, במהלך ואחרי הבחינה

פרקי הברירה

שלושת הפרקים הראשונים בבחינה מורכבים משאלות ברירה. הזמן המוקצב לכל פרק מצוין בראשיתו. קריאת ההוראות נכללת בזמן המוקצב. הזמן המוקצב לכל פרק מיועד לכל השאלות יחד. בתום הזמן המוקצב לכל פרק תקבלו הוראה לעבור לפרק הבא.

בפרקי הברירה שאלות מכמה סוגים. לפני כל סוג שאלות מופיעות ההוראות הנוגעות לו. אומנם ההוראות מופיעות גם בחוברת ההדרכה לבחינה, אך אל תסתמכו רק על היכרותכם איתן: קראו שוב את ההוראות בקפידה. טעות בהבנת הוראה עלולה לגרום לטעויות במענה על כל השאלות שההוראה נוגעת להן. מלבד זאת, בבחינה עשויות להופיע הוראות חדשות, שאינכם מכירים. לפני שתבחרו בתשובה הנכונה, חשוב מאוד שתקראו בקפידה את השאלה עצמה ואת כל התשובות המוצעות. שימו לב למה שנדרש מכם בכל שאלה, ורק אז ענו עליה.

לכל שאלה בפרקי הברירה מוצעות ארבע אפשרויות תשובה, ומהן עליכם לבחור את המתאימה ביותר. עליכם לבחור אפשרות אחת בלבד. את התשובות לפרקי הברירה יש לסמן בגיליון התשובות. הקפידו על סימון נכון של התשובות: בפרק המתאים ובשאלה המתאימה. גיליון התשובות של פרקי הברירה נסרק באמצעות קורא אופטי, המזין את הנתונים ישירות למחשב. מומלץ לסמן את התשובות בעיפרון, שמאפשר מחיקה ותיקון.

לפניכם קטע מגיליון התשובות.

כדי לסמן תשובה עליכם למלא את האליפסה שמספר התשובה הרצויה מופיע בה, וזאת בצורה הבאה: 

לדוגמה: נניח שאתם עונים על שאלה 2 והחלטתם שהתשובה הנכונה היא 3. עליכם לחפש את האליפסה המתאימה (מספר 3) בעמודה של שאלה 2, ולמלא אותה באופן כזה:

שימו לב!

הסימון היחיד הנכון הוא השחרת כל האליפסה, ובתוך גבולותיה בלבד. סימן אחר - קו אנכי, קו אופקי, עיגול וכדומה - לא ייקרא!

בכל עמודת שאלה עליכם למלא אליפסה אחת בלבד. אם תמלאו יותר מאליפסה אחת תיפסל תשובתכם, גם אם אחת התשובות שבחרתם נכונה. אם אתם רוצים לשנות את התשובה שסימנתם, מחקו את הסימן השגוי בעזרת מחק נקי וסמנו את התשובה שברצונכם לבחור. הקפידו למחוק היטב את הסימון השגוי, אחרת ייתכן שהקורא האופטי יטעה בקריאת התשובה. ודאו שאתם מסמנים את התשובה על כל שאלה במקום המתאים לה. אם דילגתם על שאלה בחוברת הבחינה, ודאו שדילגתם גם על המקום המתאים לה בגיליון התשובות. המשיכו לענות על השאלות שאחריה, והקפידו תמיד שמספר השאלה יהיה גם מספר העמודה שאתם מסמנים בה את תשובתכם. את האליפסות יש למלא בזמן המוקצב לפרק. לאחר תום זמן זה לא יינתן זמן נוסף למילוי גיליון התשובות.

אין לקמט את גיליון התשובות, אין להדביק עליו נייר דבק, ואין לכתוב או לסמן עליו דבר מחוץ למקומות המיועדים לכך. פעולות אלו עלולות לשבש את הקריאה האופטית ולפגוע בציון. אם גיליון התשובות שלכם נפגע (נקרע, נרטב וכדומה), הרימו את ידכם ודווחו לבוחנים. אם אתם זקוקים לנייר טיוטה, כלומר למקום לרשום לעצמכם הערות בזמן פתרון השאלות, השתמשו בחוברת הבחינה בלבד. אסור להשתמש בגיליון התשובות או בדפים אחרים כבנייר טיוטה.

שימו לב! רק אתם אחראים לסימונים בגיליון התשובות, והוא ייקרא בדיוק כפי שמילאתם אותו. אם טעיתם וסימנתם תשובות במקום לא נכון, לא נוכל לדעת למה התכוונתם, והטופס השגוי שמילאתם הוא שיקבע את ציונכם.

החיבור

בפרק האחרון בבחינה עליכם לכתוב חיבור בעברית. נושא החיבור מופיע בעמוד האחרון של חוברת הבחינה. את החיבור יש לכתוב מצידו השני של דף התשובות. ראשית, עליכם להעתיק את נושא החיבור למסגרת המיועדת לכך בצד האחורי של דף התשובות: לפני שתתחילו לכתוב את החיבור חשוב שתקראו את הנושא בקפידה. הקפידו שהחיבור יתאים לנושא, והשתדלו לכתוב בעברית נכונה ובצורה מסודרת.

אורך החיבור צריך להיות 12-15 שורות. היעזרו במספרי השורות המופיעים על גיליון התשובות כדי לדעת כמה שורות כתבתם. הקפידו לכתוב רק במקומות המיועדים לכך ולא לחרוג מן השוליים המסומנים. עליכם לכתוב את החיבור בעיפרון בלבד, ומותר להשתמש במחק לצורך תיקונים.

אם תרצו לכתוב טיוטה, כלומר לרשום לעצמכם ראשי פרקים או נוסח ראשוני של החיבור לפני כתיבתו על גיליון התשובות, תוכלו להשתמש בכריכה החיצונית האחורית של חוברת הבחינה (המילה "טיוטה" מופיעה בראש עמוד זה). שימו לב: הטיוטה לא תיבדק.