העברת ציוני בחינת יע"ל למוסדות הלימוד

מוסדות הלימוד מטפלים במועמדיהם על סמך הציונים שמאל"ו מדווח להם במישרין. הם מחוייבים להשתמש בציונים אך ורק לצורך קבלה ללימודים.

ציוניכם יועברו בתוך 45 יום ממועד הבחינה לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, לאוניברסיטת בר-אילן, לאוניברסיטת חיפה, לאוניברסיטה העברית בירושלים, לאוניברסיטת תל אביב, לטכניון, לאוניברסיטת אריאל בשומרון, לאוניברסיטה הפתוחה וכן למוסדות הלימוד שסימנתם כשנרשמתם לבחינה. רשימת כל המוסדות שאפשר להעביר אליהם ציונים מופיעה כאן.

מאל"ו אינו מעביר את ציוני הבחינה למוסדות אחרים מלבד המוסדות ברשימה.

אם תרצו, לאחר שנרשמתם או נבחנתם, להעביר את ציוניכם למוסדות נוספים, תוכלו לעשות זאת באזור האישי באתר מאל"ו: בחרו במועד הבחינה הרצוי, לאחר מכן ב"רשימת המוסדות שאליהם בחרת לדווח על ציוניך", ואז ב"הוסף/הסר מוסדות". בחרו במוסדות הרצויים, ולבסוף הקישו על "שמור שינויים".
אם ברצונכם להתנגד להעברת הציונים לאוניברסיטה אחת או יותר, או להסיר מוסד מרשימת המוסדות אליהם בחרתם להעביר את ציוניכם, לחצו על ה-X שעל יד שם המוסד. אין אפשרות להסיר מוסד מהרשימה לאחר מועד פרסום הציונים.

לחילופין אפשר להוריד טופס בקשה להעברת ציונים למוסדות ולשלוח אותו למדור ציונים כקובץ מצורף לדוא"ל score@nite.org.il. אם לא קיבלתם אישור, אנא פנו בטלפון למדור ציונים יום לאחר משלוח הבקשה כדי לוודא שאומנם התקבלה.

בקשה מסוג זה פטורה מתשלום.
לאחר הטיפול בבקשה יהיו הציונים נגישים למוסדות, והם ימשכו אותם בתוך שבעה ימי עבודה. אי אפשר לקצר את זמן העברת הציונים.