בקשה לבדיקה חוזרת של גיליון התשובות

את גיליון התשובות קורא סורק אופטי שקריאתו מדויקת ביותר. עם זאת, מאל"ו מאפשר לנבחנים המעוניינים בכך לבקש בדיקה חוזרת של גיליון התשובות. הבדיקה החוזרת היא ידנית. את החיבור אין מעריכים שנית, אלא בודקים שנתוני ההערכה שלו נקלטו במדויק.

הליך זה כרוך בתשלום דמי טיפול. אם בבדיקה החוזרת יתברר כי אומנם חלה טעות בקריאה של גיליון התשובות, יוחזרו דמי הטיפול לנבחן. מניסיוננו תקלות מסוג זה נדירות מאוד.

תוכלו לבקש בדיקה חוזרת של גיליון התשובות באזור האישי באתר מאל"ו: בחרו במועד הבחינה הרצוי, ולאחר מכן בסעיף "ציונים" בחרו ב"בקשה לבדיקה חוזרת".

בקשה כזו אפשר להגיש עד שלושה חודשים מיום הבחינה. את תוצאות הבדיקה החוזרת ישלח מאל"ו לנבחן בתוך שבעה ימי עבודה מקבלת הבקשה ותשלום דמי הטיפול.

לחילופין אפשר להוריד טופס לתשלום בכרטיס אשראי עבור בדיקה חוזרת ולשלוח אותו למדור ציונים כקובץ מצורף בדואר אלקטרוני לכתובת score@nite.org.il. אנא פנו בטלפון למדור ציונים יום לאחר משלוח הבקשה כדי לוודא שאכן התקבלה.