הכנה לבחינת יע"ל ובחינות להתנסות

שאלות לדוגמה והסברים

עברית العربية English/Combined Русский Français

 

בחינה להתנסות 1

עברית العربية English/Combined Русский Français

 

בחינה להתנסות 2

בחינה להתנסות 3 (מועד קיץ 2018)

בחינה להתנסות 4 (מועד חורף 2018)

בחינה להתנסות 5 (מועד אביב 2019)

בחינה להתנסות 6 (מועד אביב 2020)

בחינה להתנסות 7 (מועד אביב 2021)