מבנה בחינת יע"ל ומרכיביה

בבחינת ידע בעברית (יע"ל) יש ארבעה פרקים. שלושת הפרקים הראשונים מורכבים משאלות ברירה, ובפרק הרביעי מופיע נושא לחיבור.

בכל אחד משלושת הפרקים הראשונים יש 22 שאלות ברירה מכמה סוגים: השלמת משפטים, ניסוח מחדש והבנת הנקרא. בכל שאלה יש לבחור את התשובה הנכונה מארבע אפשרויות התשובה המוצעות. הזמן המוקצב לכל אחד מהפרקים האלה הוא 20 דקות.

שאלות הברירה נועדו לבדוק את השליטה של הנבחן במגוון היבטים של השפה העברית - אוצר מילים, דקדוק, תחביר והבנת הנקרא.

בשאלות השלמת משפטים מופיע משפט שמילה אחת או יותר חסרה בו. מארבע אפשרויות התשובה המוצעות יש לבחור את האפשרות שתשלים את המשפט באופן הטוב ביותר. שאלות אלו נועדו לבדוק שליטה באוצר מילים, בהטיה של פעלים, בבחירת מילת יחס המתאימה למשפט ועוד.

בשאלות ניסוח מחדש נתון משפט. מארבע אפשרויות התשובה יש לבחור את האפשרות שתוכנה הוא הדומה ביותר לתוכנו של משפט זה. נוסף על שליטה באוצר מילים, שאלות אלו בודקות הבנה של מבנים תחביריים ושל משמעות המשפט השלם.

שאלות הבנת הנקרא מופיעות לאחר קטע קריאה. השאלות עשויות לבדוק הבנה של משפט כלשהו בקטע, הבנה של תפקידם של מילה או משפט בקטע, וכן הבנה של רעיונות כלליים המופיעים בקטע ושל הקשרים ביניהם.

בכל אחד משלושת הפרקים הראשונים שאלות מאותו סוג מקובצות יחד ומסודרות בסדר קושי עולה, חוץ משאלות הבנת הנקרא, המסודרות לפי סדר הופעת נושא השאלה בקטע הקריאה.

הפרק הרביעי בבחינה נועד לבדוק את יכולת ההבעה בכתב, ויש בו נושא לחיבור. הזמן המוקצב לפרק זה הוא 15 דקות. יש לכתוב חיבור המתאים לנושא המופיע בפרק ולהשתדל לכתוב אותו באופן מסודר ובלשון נכונה.
שני מעריכים בודקים את החיבור, והם מעריכים אותו לפי ארבעה ממדים: תוכן, מבנה, עושר הלשון ותקינות הלשון.
שימו לב: חיבורים שאינם עומדים בתנאי הסף, כמו חיבורים קצרים או כאלה שאינם עוסקים בנושא המופיע בפרק, לא ייבדקו, והם יקבלו את הציון המינימלי.

דוגמאות לשאלות מכל הסוגים והסברים עליהן אפשר למצוא כאן.

מעת לעת ייתכנו שינויים במבנה הבחינה, במספר השאלות ובמשך הזמן המוקצב לכל פרק. שינויים כאלה יפורסמו באתר מאל"ו לפני מועד הבחינה הראשון שבו יחולו.

רק שניים משלושת הפרקים הראשונים, המורכבים משאלות ברירה, משמשים לקביעת הציון. פרק שאלות הברירה הנותר אינו משמש לקביעת הציון, ובדרך כלל הוא נועד רק להבטחת איכותן של שאלות: לפני ששאלות נכללות בפרקים המשמשים לקביעת הציון בודקים אותן ומוודאים שהן הוגנות ומבחינות היטב בין נבחנים שרמת העברית שלהם גבוהה לנבחנים שרמת העברית שלהם נמוכה. אין לנבחנים דרך לדעת אילו פרקים משמשים לקביעת הציון ואיזה פרק אינו משמש לקביעת הציון. לכן, לטובתכם, התייחסו ברצינות לכל פרקי הבחינה!