הנחיות לנבחנים בבחינת יע"ל בהמשך לבחינה הפסיכומטרית:

לפני הבחינה, במהלכה ואחריה

יש מוסדות לימוד הדורשים ממי שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית להציג גם ציון בבחינת יע"ל - בחינת ידע בעברית. מומלץ לברר מראש אם המוסד שאתם מבקשים להתקבל אליו דורש זאת או לא.

אם עליכם להיבחן בבחינת יע"ל, כדאי שתכירו מראש את מבנה הבחינה ואת סוגי השאלות שיש בה. מידע בנושא תוכלו למצוא כאן. מומלץ לנסות לפתור בחינות משנים קודמות. בחינות להתנסות תוכלו למצוא כאן.

מי שנבחנים בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית יכולים להיבחן מייד לאחריה גם בבחינת יע"ל, וזאת ללא תשלום נוסף. הרישום לבחינה זו הוא אוטומטי: אם נרשמתם לבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית, אתם רשומים גם לבחינת יע"ל שתיערך מייד אחריה. אם תעדיפו, תוכלו להיבחן בבחינת יעלנט בנפרד מן הבחינה הפסיכומטרית, אך לשם כך תצטרכו להירשם בנפרד ולשלם תמורת הבחינה. מידע נוסף על הרשמה לבחינת יעלנט בנפרד מן הבחינה הפסיכומטרית תוכלו למצוא כאן.

שימו לב! נבחנים שקיבלו אישור להיבחן בבחינה הפסיכומטרית בתנאים מותאמים לא יוכלו להיבחן בבחינת יע"ל מייד אחרי הבחינה הפסיכומטרית. נבחנים אלו יקבלו הודעה בכתב על הרשמתם לבחינת יעלנט. הנחיות על בחירת תאריך בחינה ומרכז בחינה, וכן על בקשת תנאים מותאמים, יפורטו בהודעה זו.

אם אינכם מעוניינים להיבחן בבחינת יע"ל לאחר הבחינה הפסיכומטרית, תוכלו פשוט לצאת מהכיתה בתום הבחינה הפסיכומטרית. אם החלטתם שאתם מעוניינים להיבחן בבחינת יע"ל, תוכלו לצאת להפסקה של כמה דקות בין הבחינות, בהתאם להנחיות הבוחנים בכיתות. הקפידו להשאיר את התעודה המזהה שלכם על שולחנכם לפני שתצאו להפסקה. לאחר ההפסקה עליכם לחזור לאותו מקום שבו ישבתם קודם לכן. מי שיאחר לשוב מן ההפסקה יפסיד חלק מזמן הבחינה.

משך בחינת יע"ל כשעה וחצי.

סטודנטיות לומדות מחשבים 2

בזמן הבחינה

הקשיבו להוראות הבוחנים ופעלו לפיהן.

לפני תחילת הבחינה יחלקו לכם הבוחנים את חוברת הבחינה ואת גיליון התשובות. בחוברת הבחינה ארבעה פרקים: שלושה פרקים של שאלות ברירה ופרק אחד ובו נושא לחיבור. לגיליון התשובות שני צדדים. מצידו האחד של הגיליון יש לסמן את התשובות לשאלות בפרקי הברירה, ומצידו השני של הגיליון יש לכתוב את החיבור.

הבוחנים יודיעו לכם מתי אפשר לפתוח את החוברת ולהתחיל בבחינה, מתי עליכם להפסיק למלא את גיליון התשובות ומתי עליכם לעבור לפרק הבא. אסור לשנות תשובות שסימנתם לאחר תום הזמן המוקצב לפרק, ואסור לחזור לפרק קודם. אסור גם לעבור לפרק אחר לפני שהבוחן הורה לעשות זאת, אפילו אם נשאר לכם זמן. אם תפרו את ההוראות האלה - בחינתכם תיפסל.

במהלך הבחינה אין לצאת מכיתת הבחינה. נבחן שירצה לצאת לשירותים ירים את ידו, ובוחן ייגש ללוות אותו. היציאה לשירותים היא על חשבון זמנו של הנבחן. לא תתאפשר יציאה למטרות אחרות (הפסקת סיגריה, קניית שתייה וכדומה).

שימו לב: אסור להשתמש בחומרי עזר או במכשירים אלקטרוניים במהלך הבחינה!

נבחן שיימצא ברשותו מכשיר אלקטרוני או חומר עזר אסור בזמן הבחינה ייאלץ לעזוב את הבחינה מייד.

הקפידו על התנהגות נאותה במהלך הבחינה. יש לנהוג בצורה המכבדת את הבוחנים ואת הנבחנים האחרים. אין להרעיש או לגרום להפרעה כלשהי במהלך הבחינה. אם ברצונכם לקרוא לבוחנים, הרימו את ידכם.

 

פרקי הברירה

שלושת הפרקים הראשונים בבחינה מורכבים משאלות ברירה. הזמן המוקצב לכל פרק מצוין בראשיתו. קריאת ההוראות נכללת בזמן המוקצב. הזמן המוקצב לכל פרק מיועד לכל השאלות יחד. בתום הזמן המוקצב לכל פרק תקבלו הוראה לעבור לפרק הבא.

בפרקי הברירה שאלות מכמה סוגים. לפני כל סוג שאלות מופיעות ההוראות הנוגעות לו. אומנם ההוראות מופיעות גם בחוברת ההדרכה לבחינה, אך אל תסתמכו רק על היכרותכם איתן: קראו שוב את ההוראות בקפידה. טעות בהבנת הוראה עלולה לגרום לטעויות במענה לכל השאלות שההוראה נוגעת להן. מלבד זאת, בבחינה עשויות להופיע הוראות חדשות, שאינכם מכירים. לפני שתבחרו בתשובה הנכונה, חשוב מאוד שתקראו בקפידה את השאלה עצמה ואת כל התשובות המוצעות. שימו לב למה שנדרש מכם בכל שאלה, ורק אז ענו עליה. אופן סימון התשובה בדף התשובות זהה לאופן סימון התשובות בבחינה הפסיכומטרית.

הקפידו לסמן את התשובה במקום המיועד לכך.

 

החיבור

בפרק האחרון בבחינה עליכם לכתוב חיבור בעברית. נושא החיבור מופיע בעמוד האחרון של חוברת הבחינה. את החיבור יש לכתוב מצידו השני של דף התשובות: ראשית, עליכם להעתיק את נושא החיבור למסגרת המיועדת לכך בצד האחורי של דף התשובות. לפני שתתחילו לכתוב את החיבור חשוב שתקראו את הנושא בקפידה. הקפידו שהחיבור יתאים לנושא, והשתדלו לכתוב בעברית נכונה ובצורה מסודרת.

אורך החיבור צריך להיות 12-15 שורות. היעזרו במספרי השורות המופיעים על גיליון התשובות כדי לדעת כמה שורות כתבתם. הקפידו לכתוב רק במקומות המיועדים לכך ולא לחרוג מן השוליים המסומנים. עליכם לכתוב את החיבור בעיפרון בלבד, ומותר להשתמש במחק לצורך תיקונים.

אם תרצו לכתוב טיוטה, כלומר לרשום לעצמכם ראשי פרקים או נוסח ראשוני של החיבור לפני כתיבתו על גיליון התשובות, תוכלו להשתמש בכריכה החיצונית האחורית של חוברת הבחינה (המילה "טיוטה" מופיעה בראש עמוד זה). שימו לב: הטיוטה לא תיבדק.