בחינה פסיכומטרית בחו"ל

פרטים על הבחינה

מועד ומקום הבחינה

הבחינות הפסיכומטריות ניתנות פעם בשנה באירופה ובאמריקה הלטינית.

ודאו במוסדות שאתם מעוניינים ללמוד בהם שמועד הבחינה הנבחר תקף להרשמה לחוגים ולשנת הלימודים הרצויים לכם.

ככל שתקדימו להירשם לבחינה, כך יירבו הסיכויים שנוכל להיענות להעדפותיכם. המרכז הארצי לבחינות ולהערכה שומר לעצמו את הזכות לשנות תאריכים ולהוסיף מקומות בחינה או לבטלם. שינויים אלה ידווחו רק לנרשמים לבחינה.

תנאי הבחינה

בעת הבחינה אסור להשתמש במחשבונים (ובכלל זה שעוני מחשב), בשעונים (לרבות בשעוני עצר) המשמיעים קול, בטלפונים, במכשירי קשר, במחשבים ניידים ובמכשירים אלקטרוניים כלשהם, וכן במילונים, בספרים, בדפים ובכל חומר עזר אחר.

העישון אסור בכל אולמות הבחינה.

רמייה בבחינה

כל מעשה המשבש את הוגנות ציוני הבחינה כגון העתקה בבחינה או התחזות, הוא מעשה רמייה. רמייה עשויה לגרום לקבלת מועמדים מסוימים שלא כדין ולעיתים אף על חשבון מועמדים אחרים, המתאימים יותר להתקבל. למאל"ו דרכים לאיתור מעשי רמייה, ושמורה לו הזכות למנוע מאדם להיבחן או לפסול את בחינתו אם ביצע מעשה הפוגע לפי שיקול דעת מאל"ו בסודיות הבחינה או בשימוש בתוצאותיה, או אם יש חשד כי ציוניו בבחינה אינם משקפים נאמנה את יכולתו. לתשומת ליבכם: התחזות (כגון מקרה שאדם שולח אחר להיבחן במקומו) היא עבירה פלילית. חשד לעבירה כזאת גורר תלונה במשטרה ובוועדות המשמעת של מוסדות הלימוד.

 

שפות הבחינה

בצרפת תוכלו להיבחן באחת מחמש השפות האלה: עברית, ערבית, רוסית, צרפתית, ונוסח משולב/אנגליתכדאי להיבחן בשפה שהשליטה בה היא הטובה ביותר.

נוסח משולב/אנגלית מיועד לנבחנים ששפת אמם אנגלית, וכן למי ששפת אמם אינה עברית, אך שליטתם בעברית או באנגלית טובה יותר משליטתם בשפות הבחינה האחרות. בנוסח זה הבחינה מוגשת באנגלית ובעברית, ומילים נבחרות בה מתורגמות לשפות האלה: רוסית, גרמנית, איטלקית, הונגרית, אמהרית, פורטוגלית, הולנדית, ספרדית.

בארגנטינה תוכלו להיבחן רק בספרדית.

בברזיל תוכלו להיבחן רק בפורטוגלית

השפה שנבחנתם בה אינה משפיעה על ציוני הבחינה.

בחינת ידע בעברית (יע"ל)

בסיום הבחינה הפסיכומטרית יוכלו הנבחנים בשפה שאינה עברית (ובכלל זה הנבחנים בנוסח משולב/אנגלית) להיבחן גם בבחינת יע"ל, המודדת את רמת ידיעותיהם בעברית. בחינה זו נערכת לאחר הפסקה קצרה. הציון בבחינת יע"ל אינו נכלל בציון הבחינה הפסיכומטרית, והוא מועבר למוסדות הלימוד בנפרד ממנו.

למיטב ידיעת מאל"ו, לא כל המוסדות משתמשים בציון זה באותו האופן. במוסדות לימוד אחדים הציון משמש לבדיקת מידת השליטה בעברית ולשיבוץ התלמידים בקורסי הכנה על פי רמתם, ובאחרים הוא משמש גם כתנאי קבלה. יש מוסדות לימוד המחייבים את המועמדים בבחינה נוספת בעברית. בדקו אם מוסדות הלימוד שנרשמתם אליהם דורשים מכם להיבחן בבחינת יע"ל. ציוני יע"ל יועברו רק למוסדות המשתמשים בהם.

אם אתם מעוניינים להיבחן בבחינת יע"ל בחו"ל, סמנו זאת בטופס ההרשמה (סעיף ד'). ניתן גם להיבחן בחינת יע"ל בארץ (בתשלום) - ראו מידע נוסף.

 

בחינה בתנאים מותאמים

מאל"ו מאפשר למועמדים עם מגבלות להיבחן בבחינה הנערכת בתנאים מותאמים. בחינה זו נערכת בארץ בלבד.

 

לאחר ההרשמה לבחינה

זימון לבחינה

לאחר קליטת הרשמתכם במערכת יישלח אישור הרשמה לכתובת הדואר האלקטרוני שהזנתם.

באחריותכם לוודא שהפרטים המופיעים באישור ההרשמה מדויקים (שם, מספר תעודת זהות או דרכון זר, מועד הבחינה ושפת הבחינה). אם אחד הפרטים שגוי, תקנו אותו מִייד באזור האישי באתר מאל"ו או בפנייה ליחידה לבחינות בחו"ל בדוא"ל yifat@nite.org.il.

לאחר סיום ההרשמה יישלחו אליכם פרטי שיבוצכם בבחינה בדואר או בדואר אלקטרוני, ובנוסף תוכלו לצפות בפרטי השיבוץ באזור האישי באתר מאל"ו.

שינוי מקום הבחינה

אם תרצו לשנות את מקום הבחינה שנקבע לכם, תוכלו לעשות זאת עד כשבוע לאחר השיבוץ, על בסיס מקום פנוי, וזאת בפנייה ליחידה לבחינות חו"ל בדוא"ל yifat@nite.org.il.

שינוי מועד הבחינה

אם נרשמתם למועד מסוים וברצונכם לשנות את מועד הבחינה, פנו ליחידה לבחינות חו"ל בדוא"ל yifat@nite.org.il. אם בקשתכם תגיע ליחידת בחינות חו"ל לפני סיום ההרשמה למועד שאליו נרשמתם מלכתחילה, ייעשה השינוי בלי תשלום. אם בקשתכם תגיע לאחר סגירת ההרשמה, תחויבו בדמי טיפול בשיעור של כ-18% מדמי הבחינה שיהיו בתוקף ביום הבקשה.

ביטול הרשמה לבחינה

אם ברצונכם לבטל את הרשמתכם לבחינה, פנו ליחידה לבחינות בחו"ל בדואר אלקטרוני, בפקס 972-2-6750620+ או במכתב רשום.

אם ברצונכם לבטל את הרשמתכם לבחינה, תוכלו לעשות זאת באזור האישי באתר מאל"ו.
דמי הבחינה יוחזרו לכם בניכוי דמי הטיפול הכרוכים בהרשמה.

בהתאם להוראות החוק:
אם יתבצע ביטול הרשמה באזור האישי בתוך 48 שעות מההרשמה לא ייגבו מכם דמי טיפול.
אם יתבצע ביטול הרשמה באזור האישי בתוך 14 מיום ההרשמה לבחינה ייגבו מכם דמי טיפול בשיעור של 5% מדמי הבחינה.

אם יתבצע ביטול הרשמה באזור האישי לאחר 14 יום מיום ההרשמה ולפני יום סיום ההרשמה למועד שנרשמתם אליו, ייגבו מכם דמי טיפול בשיעור של 15% מדמי הבחינה.
אם יתבצע ביטול הרשמה באזור האישי לאחר 14 יום מיום ההרשמה ואחרי יום סיום ההרשמה למועד שנרשמתם אליו, ייגבו מכם דמי טיפול בשיעור של 30% מדמי הבחינה.

ההחזר יבוצע בהעברה בנקאית ישירות לחשבון הבנק, יש להקפיד על מילוי מדויק ומלא של פרטי חשבון הבנק.