בחינה פסיכומטרית בחו"ל

פרטים על הבחינה

מועד ומקום הבחינה

הבחינות הפסיכומטריות נערכות באירופה ובאמריקה הלטינית.

ודאו במוסדות שאתם מעוניינים ללמוד בהם שמועד הבחינה הנבחר תקף להרשמה לחוגים ולשנת הלימודים הרצויים לכם.

ככל שתקדימו להירשם לבחינה, כך יירבו הסיכויים שנוכל להיענות להעדפותיכם. המרכז הארצי לבחינות ולהערכה שומר לעצמו את הזכות לשנות תאריכים ולהוסיף מקומות בחינה או לבטלם. שינויים אלה ידווחו רק לנרשמים לבחינה.

מועדי בחינות בחו"ל 2024

תנאי הבחינה

בעת הבחינה אסור להשתמש במחשבונים (ובכלל זה שעוני מחשב), בשעונים (לרבות בשעוני עצר) המשמיעים קול, בטלפונים, במכשירי קשר, במחשבים ניידים ובמכשירים אלקטרוניים כלשהם, וכן במילונים, בספרים, בדפים ובכל חומר עזר אחר.

העישון אסור בכל אולמות הבחינה.

שפות הבחינה

בצרפת תוכלו להיבחן באחת מחמש השפות האלה: עברית, ערבית, רוסית, צרפתית, ונוסח משולב/אנגליתכדאי להיבחן בשפה שהשליטה בה היא הטובה ביותר.

נוסח משולב/אנגלית מיועד לנבחנים ששפת אמם אנגלית, וכן למי ששפת אמם אינה עברית, אך שליטתם בעברית או באנגלית טובה יותר משליטתם בשפות הבחינה האחרות. בנוסח זה הבחינה מוגשת באנגלית ובעברית, ומילים נבחרות בה מתורגמות לשפות האלה: רוסית, גרמנית, איטלקית, הונגרית, אמהרית, פורטוגלית, הולנדית, ספרדית.

בארגנטינה תוכלו להיבחן רק בספרדית.

לידיעתכם: הציון בבחינה אינו מושפע מנוסח הבחינה, משפת הבחינה, ממועד הבחינה או מקבוצת הנבחנים שנבחנה באותו מועד. הציון בבחינה הוא בר-השוואה לציונים בכל המועדים, השפות והנוסחים.

השפה שנבחנתם בה אינה משפיעה על ציוני הבחינה.

בחינת ידע בעברית (יע"ל)

בסיום הבחינה הפסיכומטרית יוכלו הנבחנים בשפה שאינה עברית (ובכלל זה הנבחנים בנוסח משולב/אנגלית) להיבחן גם בבחינת יע"ל, המודדת את רמת ידיעותיהם בעברית. בחינה זו נערכת לאחר הפסקה קצרה. הציון בבחינת יע"ל אינו נכלל בציון הבחינה הפסיכומטרית, והוא מועבר למוסדות הלימוד בנפרד ממנו.

למיטב ידיעת מאל"ו, לא כל המוסדות משתמשים בציון זה באותו האופן. במוסדות לימוד אחדים הציון משמש לבדיקת מידת השליטה בעברית ולשיבוץ התלמידים בקורסי הכנה על פי רמתם, ובאחרים הוא משמש גם כתנאי קבלה. יש מוסדות לימוד המחייבים את המועמדים בבחינה נוספת בעברית. בדקו אם מוסדות הלימוד שנרשמתם אליהם דורשים מכם להיבחן בבחינת יע"ל. ציוני יע"ל יועברו רק למוסדות המשתמשים בהם.

אם אתם מעוניינים להיבחן בבחינת יע"ל בחו"ל, סמנו זאת בטופס ההרשמה (סעיף ד'). ניתן גם להיבחן בבחינת ידע בעברית - יעלנט, בארץ (בתשלום) - ראו מידע נוסף.

 

בחינה בתנאים מותאמים

מאל"ו מאפשר למועמדים עם מגבלות להיבחן בבחינה הנערכת בתנאים מותאמים. בחינה זו נערכת בארץ בלבד.

 

לאחר ההרשמה לבחינה

זימון לבחינה

לאחר קליטת הרשמתכם במערכת יישלח אישור הרשמה לכתובת הדואר האלקטרוני שהזנתם.

באחריותכם לוודא שהפרטים המופיעים באישור ההרשמה מדויקים (שם, מספר תעודת זהות או דרכון זר, מועד הבחינה ושפת הבחינה). אם אחד הפרטים שגוי, פנו ליחידה לבחינות בחו"ל בדואר אלקטרוני yifat@nite.org.il.

לאחר סיום ההרשמה יישלחו אליכם פרטי שיבוצכם בבחינה בדואר או בדואר אלקטרוני, ובנוסף תוכלו לצפות בפרטי השיבוץ באזור האישי באתר מאל"ו.

שינוי מקום הבחינה

אם תרצו לשנות את מקום הבחינה שנקבע לכם, תוכלו לעשות זאת עד כשבוע לאחר השיבוץ, על בסיס מקום פנוי, וזאת בפנייה ליחידה לבחינות חו"ל בדואר אלקטרוני yifat@nite.org.il.

שינוי מועד הבחינה

אם נרשמתם למועד מסוים וברצונכם לשנות את מועד הבחינה, פנו ליחידה לבחינות חו"ל בדואר אלקטרוני yifat@nite.org.il. אם בקשתכם תגיע ליחידת בחינות חו"ל לפני סיום ההרשמה למועד שאליו נרשמתם מלכתחילה, ייעשה השינוי בלי תשלום. אם בקשתכם תגיע לאחר סגירת ההרשמה, תחויבו בדמי טיפול בשיעור של כ-18% מדמי הבחינה שיהיו בתוקף ביום הבקשה.

ביטול הרשמה לבחינה

אם ברצונכם לבטל את הרשמתכם לבחינה, פנו ליחידה לבחינות בחו"ל בדואר אלקטרוני yifat@nite.org.il או במכתב רשום. דמי הבחינה יוחזרו לכם בניכוי דמי הטיפול הכרוכים בהרשמה.

אם תתקבל בקשת ביטול הרשמה לאחר 14 יום מיום ההרשמה ולפני יום סיום ההרשמה למועד שנרשמתם אליו, ייגבו מכם דמי טיפול בשיעור של 15% מדמי הבחינה.
אם תתקבל בקשת ביטול הרשמה לאחר 14 יום מיום ההרשמה ואחרי יום סיום ההרשמה למועד שנרשמתם אליו, ייגבו מכם דמי טיפול בשיעור של 30% מדמי הבחינה.

ההחזר יבוצע בהעברה בנקאית ישירות לחשבון הבנק, יש להקפיד על העברת פרטים מדויקים של פרטי חשבון הבנק. ייתכן חיוב עמלות העברה בנקאית לחשבון בחו"ל.