ציונים:

חישוב, דיווח למוסדות ולנבחנים, בדיקה חוזרת

טפסים להורדה

  העברת ציונים למוסדות
  תשלום עבור בדיקה חוזרת של גיליון התשובות

 

כיצד הציונים מחושבים?

חישוב הציונים נעשה בשלושה שלבים:

1. חישוב ציוני הגלם - סכום התשובות הנכונות בכל פרק הוא ציון הגלם בפרק זה.
כל תשובה נכונה מזכה בנקודה אחת. שאלה שלא עניתם עליה, סימנתם בה יותר מתשובה אחת או שגיתם בפתרונה - אינה מזכה בנקודה.

2. חישוב הציונים בכל אחד מפרקי הבחינה - כדי לאפשר השוואה בין ציוני נבחנים שנבחנו בנוסחים שונים ובמועדים שונים, ציוני הגלם בכל אחד משני הפרקים המרכיבים את הבחינה מתורגמים לציונים בסולם אחיד.

3. חישוב הציון הכללי בבחינת רמ"א - משקל שני הפרקים בחישוב הציון הכללי הוא זהה - ממוצע ציוני הפרקים בסולם האחיד משמש לחישוב הציון הכללי של הבחינה.

סולם הציונים הכלליים בבחינת רמ"א הוא מ-300 עד 400.

מה משמעות הציונים?

ציון עובר הוא 360 ומעלה, ומשמעותו שעברת את הבחינה לרמה שבחרת.

 

דיווח הציונים למוסדות ולנבחנים ובקשה לבדיקה חוזרת

מדור ציונים במאל"ו מטפל בבקשות לדיווח ציוני הבחינה למוסדות ולנבחנים וכן בבקשות לבדיקה חוזרת של גיליון התשובות. אנו ממליצים לעשות פעולות אלו באזור האישי. ניתן גם לעשות את הפעולות לפי הכתוב להלן:

דיווח הציונים למוסדות הלימוד

מוסדות הלימוד מטפלים במועמדיהם על סמך הציונים שמדווח להם במישרין המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. כל המוסדות התחייבו להשתמש בציונים רק לצורך מיון הסטודנטים לרמות אנגלית.

ציונכם ידווח בתוך 45 יום לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, לאוניברסיטת בר-אילן, לאוניברסיטת חיפה, לאוניברסיטה העברית בירושלים, לאוניברסיטת תל-אביב ולטכניון. לפי בקשתכם ידווח הציון למוסדות נוספים שתסמנו מתוך הרשימה בטופס ההרשמה.

המרכז ידווח את הציון רק למוסדות הרשומים בטופס ההרשמה, ולא למוסדות אחרים.

בקשות לשינויים

אם תרצו, לאחר שנרשמתם, לדווח את ציוניכם למוסדות נוספים על המוסדות שציינתם בטופס ההרשמה, או להתנגד להעברתם לאוניברסיטה אחת או יותר, ובהן הטכניון, או למשלוח בדואר האלקטרוני, מאל"ו ממליץ לעשות זאת באזור האישי.

עדכון דיווח ציונים ניתן לבצע גם בעזרת טופס העברה למוסדות. יש לשמור ולשלוח למדור ציונים כקובץ מצורף (as an attachment) בדוא"ל score@nite.org.il או בפקס 02-6754765. אם לא קיבלתם אישור אנא פנו בטלפון למדור ציונים יום לאחר משלוח הבקשה כדי לוודא שהבקשה אכן התקבלה.

בקשה לשינויים פטורה מתשלום.

לאחר הטיפול בבקשה לדיווח הציון למוסדות יהיה הציון נגיש למוסדות. משיכת הציון ע"י המוסדות מתבצעת בתוך שבעה ימי עבודה. לא ניתן לקצר את זמן דיווח הציון.