מידע לנרשמים

דף זה מפרט את נוהלי ההרשמה לבחינת "רמות מיון באנגלית" (רמ”א). מומלץ לקרוא את כל המידע בעיון. בשלב ההרשמה לבחינה תידרשו לאשר שקראתם את כל הנהלים שלהלן, ובכלל זה מדיניות הפרטיות.

מידע כללי

כל בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון בר תוקף רשאי להיבחן בבחינת רמ”א. אנא הקפידו להביא לבחינה את התעודה ששימשה אתכם להרשמה.

אדם רשאי להיבחן בבחינת רמ”א כמה פעמים שירצה, ובכלל זה במועדים רצופים.

הבחינה משמשת את מוסדות הלימוד להשכלה גבוהה בישראל בהשמת סטודנטים לשלוש רמות לימוד שונות בקורסי אנגלית כשפה זרה. ניתן לגשת לבחינה באחת משלוש רמות: (1) טרום בסיסי, (2) בסיסי ו- (3) מתקדמים א'.

רמות הבחינה מיועדות לצורך מעבר לרמת הלימוד הבאה במערכת האקדמית בישראל. הבחירה לאיזו רמה להירשם בידיכם, ואינה מותנית בציון קודם כלשהו. הבחינה בכל רמה מיועדת למי שסיים קורס ברמה זו. מעבר של בחינה בציון "עובר" יקנה לנבחן אפשרות לעבור לרמה הבאה.

ההרשמה לבחינת רמ"א נפרדת מן ההרשמה למוסדות הלימוד ומהקורסים המקוונים ללימוד השפה האנגלית. אין צורך להירשם למוסד לימודים כלשהו כדי להיבחן בבחינת רמ”א. מועמד שנרשם ליותר ממוסד לימודים אחד ייבחן פעם אחת בלבד, וציוניו יועברו למוסדות הלימוד לפי בקשתו (כפי שיוסבר להלן).

תוקף ציוני הבחינה

על פי נוהלי מוסדות הלימוד, ציוני בחינת רמ”א תקפים לצורך שיבוץ בקורסי חובה באנגלית, או מתן פטור מהם, במשך שבע (7) שנים לפחות. לכן אין צורך לדחות את הבחינה דווקא למועד הסמוך לתאריך ההרשמה למוסד הלימודים. מידע מפורט ניתן למצוא בידיעונים ואתרי האינטרנט של מוסדות הלימוד.

בדרך כלל מוסדות הלימוד מתחשבים בציון הגבוה מקרב ציוני המועמד, אולם כדאי לוודא זאת במוסד המבוקש.

קבוצת סטודנטים כותבים

אופן ההרשמה לבחינה

ההרשמה לבחינה יכולה להיעשות באתר מאל"ו בלבד.  הנרשמים לבחינה חייבים לשלם את דמי הבחינה המבוקשת שסכומם מופיע באתר המרכז בעת ההרשמה.

הרשמה לבחינה חייבת להתבצע עד למועד סיום ההרשמה כפי שמופיע באתר מאל"ו ובהתאם לנהלי ההרשמה המופיעים בהמשך. פרטים בנוגע לנהלי שינוי מועד הבחינה, ביטול הרשמה, הרשמה מאוחרת והרשמה ביום הבחינה מופיעים בהמשך דף זה.

בעת ההרשמה לבחינה הקפידו למלא פרטים אישיים מדויקים, ובהם כתובת דואר אלקטרוני.

בטופס ההרשמה תתבקשו להקליד מספר תעודת זהות ישראלית בעל תשע ספרות. אם אין לכם תעודת זהות ישראלית אך יש לכם דרכון ישראלי או תעודת עולה, העתיקו את מספר הזהות ממסמכים אלו.

אם אין לכם אף אחד מאמצעי זיהוי אלו, תוכלו להקליד את מספר הדרכון הזר שלכם. השתמשו בשמונה הספרות הימניות של מספר הדרכון. אם במספר הדרכון שלכם יש פחות משמונה ספרות, השלימו אותו באפסים מצד שמאל.

שימו לב: הקפידו להירשם לבחינת רמ”א על פי אותו מספר זהות או מספר דרכון זר שבאמצעותו נרשמתם למוסד הלימודים המבוקש.

לידיעתכם: לא תתקבל הרשמה שלא נקלטה במערכת עד למועד סיום ההרשמה (מכל סיבה שהיא), ולכן אנו ממליצים לבצע את ההרשמה מראש ולא להמתין לרגע האחרון. שימו לב כי בסיום ההרשמה מתקבל אישור הרשמה.