הרשמה לבחינה

ההרשמה לבחינת רמ"א נעשית אך ורק באמצעות אתר זה.

דמי הבחינה הם בסך 300 ₪.

בבחינה זו אין מועד ב', אבל מי שנבחן בו במועד אפריל 2019 יוכל לגשת שוב לבחינה במועד ספטמבר 2019.

לפני ההרשמה לבחינה יש לקרוא את נוהלי ההרשמה.

להרשמה מקוונת