מבנה הבחינה ומרכיביה

בבחינת רמ"א שני פרקים.

בפרק הראשון ארבעה קטעי הבנת הנקרא קצרים באנגלית, הדומים לקטעי הבנת הנקרא שמופיעים בבחינת אמי"ר. אחרי כל קטע מופיעות חמש שאלות ברֵרה.
בפרק השני קטע הבנת הנקרא ארוך, בעל תוכן אקדמי/מחקרי, ולאחריו כ- 15 שאלות ברֵרה. אורך הקטע משתנה בהתאם לרמת הבחינה:

 • ברמה הטרום-בסיסית אורך הקטע יהיה בין 900 - 1100 מילים.
 • ברמה הבסיסית אורך הקטע יהיה בין 1400 - 1600 מילים.
 • ברמת מתקדמים א' אורך הקטע יהיה בין 2000 - 2500 מילים.

בפרק השני בלבד אתם רשאים להשתמש במילון לבחירתכם, בתנאי שהוא ספר. לא תתאפשר הכנסה של מילון דיגיטלי כלשהו.

בראש כל פרק מצוין מספר השאלות בו והזמן המוקצב לפתרונו.
השאלות שמופיעות אחרי קטעי הבנת הנקרא מסודרות לפי סדר הופעת הנושאים בקטע.

עליכם לבחור בתשובה הנכונה מתוך ארבע אפשרויות.

קושי הקטעים והשאלות בשני הפרקים מותאם לרמת הבחינה.
בבחינה זו, כמו בכל בחינה שמעביר מאל"ו, יתכן שיופיעו פרקים או שאלות שהועברו בבחינות קודמות, או שפורסמו באתר מאל"ו.

 

הכישורים הנבדקים בבחינה

להלן רשימה חלקית של כשרי הבנת הנקרא שעשויים להיבדק בבחינת רמ"א:

 • זיהוי והבנה של נושא הקטע
 • זיהוי והבנה של הרעיון המרכזי בקטע
 • זיהוי סיבה ותוצאה, והיכולת להבחין ביניהם
 • השוואה בין חלקי הקטע (לדוגמה, היכולת להשוות בין התוצאות של שני מחקרים המוזכרים בקטע)
 • זיהוי והבנה של דוגמאות התומכות ברעיון המרכזי של הקטע/של פסקה
 • הבחנה בין העובדות המוצגות בקטע ודעתו של המחבר/ת
 • הגדרת מושגים בקטע
 • זיהוי מילות התייחסות ולמה הן מתייחסות (לדוגמה, במשפט "רות ואהרון הלכו לבית הספר ושהו שם שש שעות", המילה "שם" מתייחסת לבית הספר)
 • זיהוי והבנה של מרכיבי מחקר (לדוגמה, מי המשתתפים, באיזו שיטה השתמשו החוקרים, תוצאות המחקר, מסקנות המחקר וכו')
 • היכולת ליישם מידע בהקשרים אחרים

לאיזו רמה של בחינה להירשם?

הבחירה לאיזו רמה להירשם בידיכם, ואינה מותנית בציון קודם כלשהו. הבחינה בכל רמה מיועדת למי שסיים קורס ברמה זו. לדוגמה, אם סיימתם קורס ברמה "בסיסי", אנו ממליצים לכם להירשם לבחינת רמ"א ברמה בסיסי. אם תקבלו ציון "עובר" (ציון 360 ומעלה) בבחינה ברמה זו, תהיו רשאים ללמוד במוסדות השונים בקורס ברמה מתקדמים א.

אם תרצו לאמוד את יכולותיכם באנגלית, תוכלו לעשות זאת בשתי דרכים:

(א) באמצעות מבחנים להתנסות עצמית שנמצאים באתר מאל"ו: בחינות אמי"ר להתנסות עצמית.
(ב) באמצעות פרקי האנגלית בבחינות הפסיכומטריות להתנסות.
אומדן הציון שתוכלו לחשב בסיום כל בחינה להתנסות יכול לסייע לכם בבחירת בחינה ברמה המתאימה.

הטבלה הבאה מציגה את טווח הציונים המתאים לכל אחת מרמות הקורסים, על פי הציון בפרקי האנגלית בבחינה הפסיכומטרית, בבחינת אמי"ר או בבחינת אמיר"ם. נקודות החתך נקבעו ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
זכרו שאין חובה לגשת לבחינת רמ"א - מיון לרמות אנגלית יכול להיעשות גם באמצעות הבחינות האחרות של מאל"ו (הבחינה הפסיכומטרית, אמי"ר או אמיר"ם).

החלוקה לרמות בהתאם לציון בבחינה רמה
פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית /
בחינת אמיר"ם
בחינת אמי"ר
50-69 150-169 טרום-בסיסי א'
70-84 170-184 טרום-בסיסי ב'
85-99 185-199 בסיסי
100-119 200-219 מתקדמים א'
120-133 220-233 מתקדמים ב'
134-150 234-250 פטור מלימודי אנגלית

 

בחינות להתנסות

בחינה לדוגמה ברמה טרום-בסיסי
בחינה לדוגמה ברמה בסיסי
בחינה לדוגמה מתקדמים

בסוף כל קובץ מופיע מפתח תשובות נכונות.