מהי הבחינה

בחינת רמ"א פותחה בהזמנת המועצה להשכלה גבוהה כדי לתת מענה לסטודנטים הלומדים בקורסים המקוונים ללימוד אנגלית, שפותחו על ידי האוניברסיטה הפתוחה.

אפשר למצוא את הקורסים ב: /http://study.onl.co.il.

הבחינה משמשת את מוסדות הלימוד להשכלה גבוהה בישראל בהשמת סטודנטים לשלוש רמות לימוד שונות בקורסי אנגלית כשפה זרה.

הבחינה נועדה לבחון את כשרי הבנת הנקרא של טקסטים אקדמיים באנגלית.  ניתן לגשת לבחינה באחת משלוש רמות:
(1) טרום-בסיסי;  (2) בסיסי ו-(3) מתקדמים א'.