בחינת רמ"א

בחינת רמות מיון באנגלית שפותחה כדי לתת מענה לסטודנטים הלומדים בקורסים המקוונים ללימוד אנגלית של האוניברסיטה הפתוחה.

מועדים, מחירים ומידע נוסף על הבחינה מופיעים בהמשך הדף.

המועדים הקרובים של בחינת רמ"א

תאריך הבחינה:
מיקום הבחינה:
שפות הבחינה:
תאריך סיום הרשמה:
תחזית לדיווח ציונים:

2-3.9.19
ב'-ג' אלול תשע"ט

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

8.7.19

7.10.19

מחיר בחינת רמ"א

*לא מתקיימים בכל מועד
 • הרשמה רגילה
  300
 • הרשמה מאוחרת
  450
 • הרשמה ביום הבחינה *
  750
 • שינוי מועד הבחינה
  54
*לא מתקיימים בכל מועד