העברת ציוני מערכות מו"ר ומרק"ם למוסדות הלימוד

הקבלה לבתי הספר לרפואה בישראל נקבעת לפי שילוב של משתנים קוגניטיביים, כלומר ציונים המבוססים על ידע והישגים לימודיים (ציון הסֶכֶם של בחינות הבגרות והבחינה הפסיכומטרית), ושל משתנים לא קוגניטיביים, כלומר ציונים המבוססים על משתני אישיות והתנהגות (הציון הסופי במערכות מו"ר ומרק"ם). כל מוסד לימודים משקלל את הציונים הללו לפי החלטתו ושיקול דעתו. ציוני כל הנבחנים במו"ר ובמרק"ם יועברו לכל מוסדות הלימוד המשתמשים במערכות אלו לצורך קבלה ללימודי רפואה.

לבקשת מוסדות הלימוד, מאל"ו יעביר לבתי הספר לרפואה שהמועמד נרשם אליהם כל פריט מידע הרלוונטי למועמדותו ללימודי רפואה.