העברת ציוני מערכות מו"ר ומרק"ם לנבחנים

סמוך למועד העברת הציונים למוסדות הלימוד, תוכלו לברר את ציוניכם באזור האישי באתר מאל"ו לפי פרטים אישיים מזהים: מספר תעודת זהות או דרכון זר (שבאמצעותו נרשמתם לבחינה) וסיסמתכם האישית. כמו כן יישלחו ציוניכם לכתובת הדואר האלקטרוני שלכם.

לאחר משלוח הציונים תוכלו לצפות בציונכם בכל עת באזור האישי באתר מאל"ו, וכן להוריד את גיליון הציונים כקובץ למחשבכם, ללא תשלום.

הגיליון כולל את הפרטים האלה:

  1. הציונים בכל אחד משלושת החלקים: השאלון האישי-ביוגרפי, מרכז ההערכה ושאלון שאו"ל.
  2. הציון הכללי, המבוסס על שקלול הציונים בשלושת החלקים.

 

  • לכל גיליון ציונים מצורף עלון הסבר.
  • בכל מועד הציונים מחושבים בו-בזמן לכל הנבחנים, ואין אפשרות להקדים ולהעביר את ציוניו של נבחן יחיד.
  • מאל"ו אינו מעביר ציונים בטלפון.