בדיקה חוזרת של קליטת ההערכות

אפשר לבקש בדיקה חוזרת של קליטת נתוני הבחינה. מניסיון העבר, הסיכוי למצוא טעות בקליטת נתונים אלו נמוך ביותר. בדיקה זו כרוכה בתשלום דמי טיפול, אך אם בבדיקה החוזרת יתברר שאומנם נפלה טעות, יוחזרו למבקש דמי הטיפול במלואם. מועמד המעוניין בבדיקה חוזרת מתבקש לפנות למדור ציונים במאל״ו בתוך שלושה חודשים מיום הבחינה.
אפשר להגיש בקשה לבדיקה חוזרת באזור האישי באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

לתשומת הלב: הציון במרכז ההערכה נסמך על ריבוי הערכות בלתי תלויות של מעריכים שעברו הכשרה מיוחדת לצורך תפקידם ועל מספר גדול של תצפיות. ריבוי ההערכות והתצפיות מגלם בתוכו מספר היבחנויות חוזרות.