כיצד מחושבים ציוני מערכות מו"ר ומרק"ם?

הציון הסופי במערכות מו"ר ומרק"ם מורכב מציון מרכז ההערכה (55%), מציון שאלון שאו"ל (15%) ומציון השאלון האישי-ביוגרפי (30%). טווח הציונים הוא מ-150 עד 250. ממוצע הציונים הוא 200, וסטיית התקן היא 20.

קישור לעלון של מדור ציונים שמצורף לציון המועמדים

הציון במערכות מו"ר ומרק"ם מחושב באופן יחסי לאוכלוסיית הנבחנים בכל שנה, והוא משקף את הדירוג של המועמד ביחס למועמדים אחרים. ציון נמוך אינו קובע שמועמד אינו מתאים ללימודי רפואה, אלא רק מצביע על כך שדירוגו נמוך מזה של מועמדים אחרים. חשוב לזכור שאוכלוסיית המועמדים ללימודי רפואה היא בעלת כישורים גבוהים ביותר, ורבים וטובים מקרב המועמדים נדחים מדי שנה בשנה.