מידע לנרשמים למערכות מו"ר ומרק"ם

פרטים על הבחינה

תנאי הבחינה

מילוי השאלון האישי-ביוגרפי נערך באולמות ובתנאי ישיבה המקובלים באוניברסיטאות. מטבע הדברים האולמות שונים זה מזה בגודלם, בתנאי הישיבה בהם (למשל, כיסאות בעלי מסעד לכתיבה לעומת כיסאות ליד שולחנות) וכדומה. מועמדים לא יוכלו לבחור את אולם הבחינה ואת תנאי הישיבה.

בעת הבחינה אסור להשתמש במחשבונים (ובכלל זה שעוני מחשב), בשעונים המשמיעים קול (ובכלל זה שעוני עצר), בטלפונים, במכשירי קשר, במחשבים ניידים ובמכשירים דומים להם, וכן במילונים, בספרים, בדפים ובכל חומר עזר אחר.

במרכז ההערכה לוח הזמנים צפוף, ועל המועמדים לעבור מתחנה לתחנה במהירות. עובדי מוסדות הלימוד, מסר ומאל"ו יעמדו לרשות המועמדים לצורך הכוונה וסיוע.

מערכת מיזוג האוויר פועלת במשך כל יום ההערכה, וכדאי להגיע בלבוש מתאים.

העישון אסור בכל אולמות הבחינה.

צילום בתחנות ההערכה במסר (המרכז הארצי לסימולציה רפואית)

מצלמות וידאו מותקנות בכמה מתחנות ההערכה במסר ומצלמות את המתרחש בהן. בבוקר יום ההערכה יחתמו המועמדים המשתתפים במרכז ההערכה במסר על טופס הסכמה לצלמם. כל הסרטונים יישארו חסויים וישמשו לצורכי הדרכה ומחקר בלבד. הסרטונים לא ישמשו לצורך החלטה בדבר קבלת מועמדים ללימודים או דחייתם.

מילוי השאלון האישי-ביוגרפי בתנאים מותאמים

תנאי בחינה מותאמים ניתנים רק לנבחנים שהם בעלי לקות המשבשת את תפקודם במידה רבה, וזאת כדי לשמור על הוגנות המבחן ביחס לכל הנבחנים.

מועמדים הסבורים כי הם זכאים לתנאים מותאמים בעת מילוי השאלון האישי-ביוגרפי מכיוון שהם בעלי מגבלה גופנית או לקות בכתיבה העלולות לפגוע בתפקודם בעת מילוי השאלון, יוכלו להגיש בקשה ליחידה לבחינות מותאמות של מאל"ו. את הבקשה יש לשלוח לפני קבלת הזימון למערכות מו"ר ומרק"ם ולא יאוחר מהתאריך האחרון להגשת בקשה לתנאים מותאמים המתעדכן באתרי מוסדות הלימוד ובאתר מאל"ו בכל שנה.

הטיפול בבקשה אינו מבטיח זימון לבחינה. האוניברסיטאות בלבד הן שקובעות את רשימת המוזמנים לבחינה.
האמור לעיל נוגע גם למועמדים שנרשמו לבתי הספר לרפואה ועדיין לא קיבלו זימון למיון במערכת מו"ר או מרק"ם, אך גם לא קיבלו הודעת דחייה.
לבקשת מוסדות הלימוד, מאל"ו מעביר לבתי הספר לרפואה שהמועמד נרשם אליהם, כל פריט מידע הרלוונטי למועמדותו ללימודי הרפואה, ובכלל זה מסמכים שצורפו לבקשתו להיבחן בתנאים מותאמים.

הנחיות מפורטות נמצאות בקישור זה.