הנחיות לנבחנים בבחינת מתא"ם:

לפני הבחינה, במהלכה ואחריה

לפני הבחינה

רעננו את היכרותכם עם סוגי השאלות בבחינה ועם ההוראות המופיעות בה.

רכזו את כל מה שעליכם להביא לבחינה:

  • התעודה המזהה שאִיתה נרשמתם לבחינה - תעודת זהות או דרכון. בלעדיה לא תורשו להיבחן.
  • שני עפרונות, מחק ומחדד.

רצוי להביא גם:

  • טופס זימון לבחינה - כדי להזכיר לכם את מקום הבחינה ואת מועדה המדויק.
  • מזון ומשקה - רצוי להימנע ממזונות שאכילתם או ההתעסקות בעטיפתם עלולים להרעיש במהלך הבחינה.
  • אטמי אוזניים פשוטים - תנאי הבחינה טובים בכל אולמות הבחינה, אך ייתכן שיישמעו בהם רעשי רקע. על כן מומלץ להצטייד באטמי אוזניים פשוטים (אין להשתמש באטמים המחוברים ביניהם בחוט).
  • בגדים מתאימים - הביאו בחשבון שכיתת הבחינה עלולה להיות קרה או חמה משציפיתם.

תוכלו להביא לבחינה מַדְגשים (מרקרים) כדי להדגיש חלקים שנראים לכם חשובים בשאלות או בקטעי הקריאה.

ודאו שאתם יודעים כיצד להגיע למקום הבחינה כדי שלא תאחרו. הבחינה נערכת במספר קמפוסים ברחבי הארץ, וכיתות הבחינה פזורות ברחבי הקמפוסים. ההתמצאות בתוך הקמפוסים אינה תמיד פשוטה, והיא עשויה לדרוש זמן רב משציפיתם. על כן מומלץ לברר היכן בדיוק בקמפוס הבחינה נערכת, כיצד כדאי להגיע לקמפוס (ברכב פרטי או בתחבורה ציבורית), היכן כדאי לחנות וכיצד להגיע ממקום החנייה (או מתחנת התחבורה הציבורית) אל כיתת הבחינה. באתרי הבית של המוסדות האקדמיים מופיעות הוראות הגעה ומפות של הקמפוסים שהבחינה נערכת בהם. כמו כן, ראו דרכי הגעה למקומות הבחינה ומפות הקמפוסים.

לאחר שאיתרתם את כיתת הבחינה שלכם, עליכם לבדוק ששמכם מופיע ברשימה שעל דלת הכיתה. אם שמכם אינו מופיע ברשימה יש לפנות לבוחנים בהקדם. אין להיכנס לכיתת הבחינה עד שיורו לכם הבוחנים לעשות זאת.

במהלך הבחינה אין להשתמש במכשירים הבאיםטלפונים ניידים (גם לא בתור שעון), מכשיר קשר, מצלמות, מכשירי הקלטה, אזניות, מחשבים, טאבלטים, מחשבונים, שעונים מצפצפים או שעונים שיש בהם מחשבון, נגני מוזיקה וכל חפץ שעשוי להרעיש או להפריע לנבחנים האחרים. עם הכניסה לכיתת הבחינה תתבקשו לכבות את המכשירים האלקטרוניים, להכניסם לתיקיכם ולהניח את התיקים בפינת הכיתה. חובה לכבות טלפונים והתראות של שעונים כדי שאלו לא ישמיעו קולות ויפריעו למהלך הבחינה. כמו כן, במהלך הבחינה אין להשתמש במילונים, בספרים, בדפים ובחומר עזר אחר (אם תזדקקו לדפי טיוטה, תוכלו להשתמש בדפי חוברת הבחינה ובהם בלבד). נבחן שיימצא ברשותו מכשיר אלקטרוני או חומר עזר אסור בזמן הבחינה ייאלץ לעזוב את הבחינה מיד.

הבחינה כוללת שני חלקים - חלק ראשון שנמשך כשעתיים וחלק שני שנמשך כשלוש שעות. בין שני חלקי הבחינה יש הפסקה בת חצי שעה. במהלך כל אחד מחלקי הבחינה לא תתאפשר כניסת אורחים לכיתות או מסירת הודעות לנבחנים.

 

בזמן הבחינה

הקשיבו להוראות הבוחנים, ופעלו בהתאם להוראות בלבד.

בכל אחד מחלקי הבחינה, הבוחנים יחלקו לכם חוברת שבה יש לסמן את התשובות לשאלות הברירה ולכתוב את התשובות לשאלות הפתוחות. הבוחנים יודיעו לכם מתי אפשר להתחיל בפתרון השאלות ומתי עליכם להפסיק. נבחן שיפר הוראות אלו - בחינתו תיפסל.

הזמן המוקצב לכל אחד מחלקי הבחינה מצוין בראשית החוברת. קריאת ההוראות נכללת בזמן המוקצב. במהלך הבחינה אין לצאת מכיתת הבחינה. נבחן שירצה לצאת לשירותים ירים את ידו, ובוחן ייגש ללוות אותו. היציאה לשירותים היא על חשבון זמנו של הנבחן. לא תתאפשר יציאה לצרכים אחרים (הפסקת סיגריה, קניית שתייה וכדומה).

שימו לב: אין להשתמש בחומרי עזר או במכשירים אלקטרוניים במהלך הבחינה! נבחן שיימצא ברשותו מכשיר אלקטרוני או חומר עזר אסור בזמן הבחינה ייאלץ לעזוב את הבחינה מיד.

הקפידו על התנהגות נאותה במהלך הבחינה. יש לנהוג בצורה מכבדת כלפי הבוחנים והנבחנים האחרים. אין להרעיש או לגרום להפרעה כלשהי במהלך הבחינה. אם ברצונכם לקרוא לבוחנים, הרימו את ידכם.

קִראו היטב את ההוראות ואת השאלות.

לפני כל סוג שאלות מופיעות ההוראות הנוגעות לו. אמנם ההוראות מופיעות גם בבחינות לדוגמה המפורסמות באתר מאל"ו, אך אל תסתמכו רק על היכרותכם אתן. קראו שוב את ההוראות בקפידה. טעות בהבנת הוראה עלולה לגרום לטעויות בכל השאלות שההוראה נוגעת להן. מלבד זאת, בבחינה עשויות להופיע הוראות חדשות, שאינכם מכירים. לפני שתבחרו בתשובה הנכונה בשאלות הברירה חשוב מאוד שתקראו בקפידה את השאלה עצמה ואת כל התשובות המוצעות. שימו לב מה בדיוק נדרש מכם בכל שאלה, ורק אז ענו עליה.

הקפידו לכתוב ולסמן במקומות המיועדים לכך.

שימו לב: כל נבחן יקבל חוברת בחינה אחת בלבד בכל אחד מחלקי הבחינה! לא תוכלו לקבל חוברת נוספת או להחליפה בחוברת אחרת.

מרבית השאלות בבחינה הן שאלות ברירה. בשאלות הברירה עליכם לבחור אפשרות תשובה אחת בלבד מבין אפשרויות התשובה המוצעות ולהקיף בעיגול את מספרה באופן ברור בחוברת הבחינה. אם תבחרו ביותר מאפשרות תשובה אחת תיפסל תשובתכם, גם אם אחת התשובות שבחרתם נכונה.

אם אתם רוצים לשנות את התשובה שסימנתם, מחקו את הסימון השגוי בעזרת מחק נקי וסמנו את התשובה שברצונכם לבחור. הקפידו למחוק היטב את הסימון השגוי. אין לקמט או ללכלך את חוברת הבחינה.

מיעוטן של השאלות בבחינה אינן שאלות ברירה. בשאלות אלו עליכם לענות בהתאם להוראות שבגוף השאלה. בשאלות פתוחות שבהן אתם מתבקשים לכתוב תשובה, כתבו תשובה קצרה המוגבלת באורכה לשורות המוקצבות שמסומנות בחוברת הבחינה. עליכם לכתוב את התשובות בשפה העברית בלבד, ולהקפיד על כתב יד ברור וקריא!

שימו לב: יש להשתמש בעפרון בלבד לצורך סימון או כתיבת התשובות לשאלות בבחינה. אין להשתמש במרקר לצורך סימון התשובה הנכונה.