הנחיות לנבחנים בבחינת מתא"ם:

לפני הבחינה, במהלכה ואחריה

לפני הבחינה

רעננו את היכרותכם עם סוגי השאלות בבחינה ועם ההוראות המופיעות בה.

רכזו את כל מה שעליכם להביא לבחינה:

  • התעודה המזהה שאִיתה נרשמתם לבחינה - תעודת זהות או דרכון. בלעדיה לא תורשו להיבחן.
  • שני עפרונות, מחק ומחדד.

רצוי להביא גם:

  • טופס זימון לבחינה - כדי להזכיר לכם את מקום הבחינה ואת מועדה המדויק.
  • מזון ומשקה - רצוי להימנע ממזונות שאכילתם או ההתעסקות בעטיפתם עלולים להרעיש במהלך הבחינה.
  • אטמי אוזניים פשוטים - תנאי הבחינה טובים בכל אולמות הבחינה, אך ייתכן שיישמעו בהם רעשי רקע. על כן מומלץ להצטייד באטמי אוזניים פשוטים (אין להשתמש באטמים המחוברים ביניהם בחוט).
  • בגדים מתאימים - הביאו בחשבון שכיתת הבחינה עלולה להיות קרה או חמה משציפיתם.

תוכלו להביא לבחינה מַדְגשים (מרקרים) כדי להדגיש חלקים שנראים לכם חשובים בשאלות או בקטעי הקריאה.

ודאו שאתם יודעים כיצד להגיע למקום הבחינה כדי שלא תאחרו. הבחינה נערכת במספר קמפוסים ברחבי הארץ, וכיתות הבחינה פזורות ברחבי הקמפוסים. ההתמצאות בתוך הקמפוסים אינה תמיד פשוטה, והיא עשויה לדרוש זמן רב משציפיתם. על כן מומלץ לברר היכן בדיוק בקמפוס הבחינה נערכת, כיצד כדאי להגיע לקמפוס (ברכב פרטי או בתחבורה ציבורית), היכן כדאי לחנות וכיצד להגיע ממקום החנייה (או מתחנת התחבורה הציבורית) אל כיתת הבחינה. באתרי הבית של המוסדות האקדמיים מופיעות הוראות הגעה ומפות של הקמפוסים שהבחינה נערכת בהם. כמו כן, ראו דרכי הגעה למקומות הבחינה ומפות הקמפוסים.

לאחר שאיתרתם את כיתת הבחינה שלכם, עליכם לבדוק ששמכם מופיע ברשימה שעל דלת הכיתה. אם שמכם אינו מופיע ברשימה יש לפנות לבוחנים בהקדם. אין להיכנס לכיתת הבחינה עד שיורו לכם הבוחנים לעשות זאת.

במהלך הבחינה אין להשתמש במכשירים הבאיםטלפונים ניידים (גם לא בתור שעון), מכשיר קשר, מצלמות, מכשירי הקלטה, אזניות, מחשבים, טאבלטים, מחשבונים, שעונים מצפצפים או שעונים שיש בהם מחשבון, נגני מוזיקה וכל חפץ שעשוי להרעיש או להפריע לנבחנים האחרים. עם הכניסה לכיתת הבחינה תתבקשו לכבות את המכשירים האלקטרוניים, להכניסם לתיקיכם ולהניח את התיקים בפינת הכיתה. חובה לכבות טלפונים והתראות של שעונים כדי שאלו לא ישמיעו קולות ויפריעו למהלך הבחינה. כמו כן, במהלך הבחינה אין להשתמש במילונים, בספרים, בדפים ובחומר עזר אחר (אם תזדקקו לדפי טיוטה, תוכלו להשתמש בדפי חוברת הבחינה ובהם בלבד). נבחן שיימצא ברשותו מכשיר אלקטרוני או חומר עזר אסור בזמן הבחינה ייאלץ לעזוב את הבחינה מיד.

הבחינה כוללת שני חלקים - חלק ראשון שנמשך 100 דקות וחלק שני שנמשך 145 דקות. בין שני חלקי הבחינה יש הפסקה בת חצי שעה. במהלך כל אחד מחלקי הבחינה לא תתאפשר כניסת אורחים לכיתות או מסירת הודעות לנבחנים.

בזמן הבחינה

הקשיבו להוראות הבוחנים, ופעלו בהתאם להוראות בלבד.

בכל אחד משני חלקי הבחינה הבוחנים יחלקו לכם חוברת בחינה, ובה השאלות, וגיליון תשובות, ובו יש לסמן את התשובות לשאלות הברירה בבחינה. את התשובות לשאלות הפתוחות (שאלות "ביקורת מחקרים") שבחלק הראשון של הבחינה - ידע והבנה בסטטיסטיקה ובשיטות מחקר - יש לכתוב בצדו האחורי של גיליון התשובות (ולא בחוברת!). יש לכתוב בעיפרון בלבד. הבוחנים יודיעו לכם מתי אפשר להתחיל בפתרון השאלות ומתי עליכם להפסיק. נבחן שיפר הוראות אלו - בחינתו תיפסל.

הזמן המוקצב לכל אחד מחלקי הבחינה מצוין בראשית החוברת (100 דקות לחלק "ידע והבנה בסטטיסטיקה ובשיטות מחקר" ו-145 דקות לחלק "הבנת טקסטים"). קריאת ההוראות ומילוי גיליון התשובות נכללים בזמן המוקצב. במהלך הבחינה אין לצאת מכיתת הבחינה, אלא לשירותים. נבחן שירצה לצאת לשירותים ירים את ידו, ובוחן ייגש ללוות אותו. היציאה לשירותים היא על חשבון זמנו של הנבחן. לא תתאפשר יציאה לצרכים אחרים (הפסקת סיגריה, קניית שתייה וכדומה).

שימו לב! בכל אחד מחלקי הבחינה יש למלא את גיליון התשובות במסגרת הזמן המוקצב לחלק. לא יינתן זמן נוסף למילוי גיליון התשובות.

שימו לב! אין להשתמש בחומרי עזר או במכשירים אלקטרוניים במהלך הבחינה! נבחן שיימצא ברשותו מכשיר אלקטרוני (למשל, טלפון נייד או שעון חכם) או חומר עזר מכל סוג שהוא ייאלץ לעזוב את הבחינה מייד ובחינתו תיפסל.

הקפידו על התנהגות נאותה במהלך הבחינה. יש לנהוג בצורה מכבדת כלפי הבוחנים והנבחנים האחרים. אין להרעיש או לגרום להפרעה כלשהי במהלך הבחינה. אם ברצונכם לקרוא לבוחנים, הרימו את ידכם.

קִראו היטב את ההוראות ואת השאלות.

לפני כל סוג שאלות מופיעות ההוראות הנוגעות לו. אומנם ההוראות מופיעות גם בבחינות לדוגמה המפורסמות באתר מאל"ו, אך אל תסתמכו רק על היכרותכם אתן. קראו שוב את ההוראות בקפידה. טעות בהבנת הוראה עלולה לגרום לטעויות בכל השאלות שההוראה נוגעת להן. מלבד זאת, בבחינה עשויות להופיע הוראות חדשות, שאינכם מכירים. לפני שתבחרו בתשובה הנכונה בשאלות הברירה חשוב מאוד שתקראו בקפידה את השאלה עצמה ואת כל התשובות המוצעות. שימו לב מה בדיוק נדרש מכם בכל שאלה, ורק אז ענו עליה.
הקפידו לכתוב ולסמן במקומות המיועדים לכך.

כל נבחן יקבל גיליון תשובות אחד בלבד בכל אחד מחלקי הבחינה! לא תוכלו לקבל גיליון נוסף או להחליפו בגיליון אחר.

סימון התשובות בגיליון התשובות (שאלות הברירה) - בכל אחד משני חלקי הבחינה תקבלו גיליון תשובות שבו יש לסמן את התשובות לשאלות הברירה באותו חלק. לכל שאלת ברירה מוצעות ארבע אפשרויות תשובה, ומהן עליכם לבחור את המתאימה ביותר. עליכם לבחור אפשרות אחת בלבד ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות. הקפידו על סימון נכון של התשובות: בפרק המתאים ובשאלה המתאימה. גיליונות התשובות נסרקים באמצעות קורא אופטי המזין את הנתונים ישירות למחשב. יש לכתוב בעיפרון, שמאפשר מחיקה ותיקון.

לפניכם קטע מגיליון התשובות.

כדי לסמן תשובה עליכם למלא את האליפסה שבה מופיע מספר התשובה הרצויה, וזאת בצורה הבאה:
סימון תשובה

לדוגמה: נניח שאתם עונים על שאלה 2 והחלטתם שהתשובה הנכונה היא 3. עליכם לחפש את האליפסה המתאימה (מספר 3) בעמודה של שאלה 2, ולמלא אותה כך:

סימון תשובות בגיליון

שימו לב!

סימון תשובות באופן נכון ושגוי

הסימון היחיד הנכון הוא השחרת כל האליפסה, ובתוך גבולותיה בלבד. סימן אחר - קו אנכי, קו אופקי, עיגול וכדומה - לא ייקרא!
בכל עמודת שאלה עליכם למלא אליפסה אחת בלבד.
אם תמלאו יותר מאליפסה אחת תיפסל תשובתכם, גם אם אחת התשובות שבחרתם נכונה.

אם אתם רוצים לשנות את התשובה שסימנתם, מחקו את הסימן השגוי בעזרת מחק נקי וסמנו את התשובה שברצונכם לבחור. הקפידו למחוק היטב את הסימון השגוי, אחרת ייתכן שהקורא האופטי יטעה בקריאת התשובה.
את האליפסות יש למלא במסגרת הזמן המוקצב לאותו חלק. לאחר תום הזמן לא יינתן זמן נוסף למילוי גיליון התשובות.

אין לקמט את גיליון התשובות, אין להדביק עליו נייר דבק, ואין לכתוב או לסמן עליו דבר מחוץ לאזור המיועד לתשובות. פעולות אלו עלולות לשבש את הקריאה האופטית ולפגוע בציון. אם אתם זקוקים לנייר טיוטה, השתמשו בחוברת הבחינה בלבד. אסור להשתמש בגיליון התשובות או בדפים אחרים כבנייר טיוטה.

אם דילגתם על שאלה בחוברת הבחינה, ודאו שדילגתם גם על המקום המתאים לה בגיליון התשובות. המשיכו לענות על השאלות שאחריה, והקפידו תמיד שמספר השאלה יהיה גם מספר העמודה שאתם מסמנים בה את תשובתכם.

שימו לב! רק אתם אחראים למלא את גיליון התשובות, והוא ייקרא בדיוק כפי שמילאתם אותו. אם טעיתם וסימנתם תשובות במקום לא נכון, לא נוכל לשחזר את כוונתכם, והטופס השגוי שמילאתם הוא שיקבע את ציונכם. הקפידו למלא את גיליון התשובות בזמן המוקצב לחלק. לאחר סיום הזמן המוקצב לא יינתן זמן נוסף להעתקת תשובות מחוברת הבחינה.

שאלות ביקורת מחקרים - לגיליון התשובות של החלק "ידע והבנה בסטטיסטיקה ושיטות מחקר" שני צדדים - הצד האחד מיועד למענה על שאלות הברירה בחלק זה (שאלות 27-1) והצד האחר מיועד למענה על השאלות הפתוחות: שאלות ביקורת מחקרים (שאלות 30-28).

בתשובתכם לכל שאלת ביקורת מחקרים עליכם לכתוב תשובה קצרה. אין לחרוג מהשורות המוקצבות לשאלה בגיליון התשובות. הקפידו לכתוב רק במקומות המיועדים לכך ולא לחרוג מן השוליים המסומנים. הגיליון נסרק באמצעות קורא אופטי, וכתיבה שתחרוג מן השוליים לא תיקלט. עליכם לכתוב את תשובותיכם בעברית בלבד, ולהקפיד על כתב יד ברור וקריא! הקורא מותאם לקריאת סימנים שנעשו בעיפרון בלבד, וכדי לבטל סימון או כתיבה יש למחוק אותם במחק. לכן הקפידו להביא אתכם לבחינה שני עפרונות, מחק ומחדד. אם תכתבו בכלי כתיבה אחר, חלק מהתשובות שכתבתם עלול שלא להיקלט.