אילו תנאים מותאמים אפשר לקבל
בבחינת קבלה לתואר מתקדם בפסיכולוגיה - מתא"ם

דוגמאות לתנאים שאפשר לקבל

  • תוספת זמן בחלק מהבחינה או בכולה
  • הפסקות במהלך הבחינה
  • שימוש במחשבון לביצוע ארבע פעולות חשבון
  • הקלדת התשובות לשאלות הפתוחות
  • השמעת קטעי הקריאה באנגלית באמצעות תוכנת הקראה
  • גיליון תשובות מוגדל
  • תנאים פיזיים המתאימים למגבלה גופנית: למשל, בחינה על גבי שולחן או שימוש בעזרים המקלים על ישיבה ממושכת
  • אישור להגיע עם מלווה שיישב מחוץ לחדר הבחינה