העברת ציוני בחינת מתא"ם למוסדות הלימוד

מוסדות הלימוד מטפלים במועמדיהם על סמך הציונים שמאל"ו מעביר להם במישרין. לכל מוסד שיקול דעת בלעדי בנוגע למשקלם של ציוני מתא"ם בתהליך הקבלה ללימודים לתואר מתקדם בפסיכולוגיה או למגמה כלשהי בפסיכולוגיה.

ציונכם יועבר בתוך 45 יום ממועד הבחינה לכל המוסדות המציעים לימודים לתואר שני בפסיכולוגיה, הרשומים כאן. מאל"ו אינו מעביר את ציוני הבחינה למוסדות אחרים מלבד המוסדות ברשימה.

אם תרצו, לאחר שנרשמתם או נבחנתם, להעביר את ציונכם למוסדות נוספים או להתנגד להעברתם לאוניברסיטה אחת או אחרת, תוכלו לבצע זאת באתר מאל"ו: בחרו במועד הבחינה הרצוי, לאחר מכן ב"רשימת המוסדות אליהם בחרת לדווח את ציונך", ואז ב"הוסף/הסר מוסדות". בחרו במוסדות הרצויים, ולבסוף הקישו על "שמור שינויים".

לחילופין אפשר גם להוריד טופס בקשה להעברת ציונים למוסדות. ולשלוח אותו למדור ציונים כקובץ מצורף בדוא"ל לכתובת score@nite.org.il. אם לא קיבלתם אישור אנא פנו בטלפון למדור ציונים יום לאחר משלוח הבקשה כדי לוודא שאמנם התקבלה.

בקשה מסוג זה פטורה מתשלום.
לאחר הטיפול בבקשה יהיו הציונים נגישים למוסדות והם ימשכו אותם בתוך שבעה ימי עבודה. לא ניתן לקצר את זמן דיווח הציונים.