העברת ציוני בחינת מתא"ם לנבחנים

בתוך 45 יום ממועד הבחינה, סמוך למועד העברת הציונים למוסדות הלימוד, תוכלו לברר את ציוניכם באזור האישי באתר מאל"ו לפי פרטים אישיים מזהים: מספר תעודת זהות או דרכון זר (שבאמצעותו נרשמתם לבחינה) וסיסמתכם האישית. כמו כן יישלחו ציוניכם לכתובת הדואר האלקטרוני שלכם.

לאחר משלוח הציונים תוכלו לצפות בציונכם בכל עת באזור האישי באתר מאל"ו, וכן להוריד את גיליון הציונים כקובץ למחשבכם, ללא תשלום.

הגיליון כולל את הפרטים האלה:

  1. הציונים בכל אחד משני החלקים: ידע והבנה בסטטיסטיקה ובשיטות מחקר בפסיכולוגיה, והבנת טקסטים מדעיים בפסיכולוגיה.
  2. ציון המתא"ם הכללי, המבוסס על שקלול הציונים בשני החלקים.

 

  • לכל דיווח ציונים מצורף עלון הסבר.
  • בכל מועד הציונים מחושבים בו-בזמן לכל הנבחנים, ואין אפשרות להקדים ולדווח את ציוניו של נבחן יחיד.
  • המרכז אינו מדווח ציונים בטלפון.