בקשה לבדיקה חוזרת של גיליון התשובות

את גיליון התשובות קורא סורק אופטי שקריאתו מדויקת ביותר. עם זאת מאל"ו מאפשר בדיקה חוזרת של גיליונות התשובות. הליך זה כרוך בתשלום דמי טיפול, אבל אם בעקבות הבדיקה החוזרת יתברר שאכן אירעה טעות, יוחזרו לנבחן דמי הטיפול. מניסיוננו תקלות מסוג זה נדירות מאוד. תוכלו לבקש בדיקה חוזרת של גיליונות התשובות, באזור האישי באתר מאל"ו. בחרו במועד הבחינה הרצוי, ולאחר מכן בסעיף "ציונים" בחרו "בקשה לבדיקה חוזרת".

בקשה כזו ניתן להגיש עד שלושה חודשים מיום הבחינה. את תוצאות הבדיקה החוזרת ישלח מאל"ו לנבחן בתוך שבעה ימי עבודה מקבלת הבקשה ותשלום דמי הטיפול.

לחילופין אפשר להוריד טופס לתשלום בכרטיס אשראי עבור בדיקה חוזרת ולשלוח אותו למדור ציונים בדואר אלקטרוני לכתובת score@nite.org.il. אנא פנו למדור ציונים יום לאחר משלוח הבקשה כדי לוודא שאכן התקבלה.

שימו לב, בבדיקה החוזרת לא נעשית הערכה חוזרת של השאלות הפתוחות, אלא נבדקת תקינות קליטת נתוני ההערכה.