מוסדות לדיווח ציונים - בחינת מתא"ם

  מוסדות לתואר שני בפסיכולוגיה      
  אוניברסיטת בן גוריון   המכללה האקדמית אחוה  
  אוניברסיטת בר אילן   המכללה האקדמית עמק יזרעאל  
  אוניברסיטת חיפה   המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו  
  הטכניון   המכללה האקדמית תל-חי  
  האוניברסיטה העברית   המסלול האקדמי המכללה למינהל  
  אוניברסיטת תל אביב   המרכז האקדמי רופין  
  אוניברסיטת אריאל בשומרון   המרכז הבינתחומי הרצליה  
  האוניברסיטה הפתוחה   מרכז אקדמי פרס