מוסדות לדיווח ציונים - בחינת מתא"ם

אוניברסיטאות מייסדות
אוניברסיטת בן גוריון
אוניברסיטת בר אילן
אוניברסיטת חיפה
הטכניון
האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטאות נוספות
אוניברסיטת אריאל בשומרון
אוניברסיטת רייכמן
האוניברסיטה הפתוחה
מכללות אקדמיות
המכללה האקדמית אחוה
המכללה האקדמית עמק יזרעאל

המכללה האקדמית של תל אביב-יפו
המכללה האקדמית תל-חי
המסלול האקדמי המכללה למינהל
המרכז האקדמי רופין

מרכז אקדמי פרס