מידע לנרשמים לבחינת מתא"ם

להלן מפורטים נוהלי ההרשמה לבחינת מתא"ם. מומלץ לקרוא את כל המידע בעיון. בשלב ההרשמה לבחינה תידרשו לאשר שקראתם את כל הנהלים שלהלן, ובכלל זה מדיניות הפרטיות.

מידע כללי

בבחינת מתא"ם מחויבים הנרשמים ללימודי מוסמך בפסיכולוגיה בכל אחד מהמוסדות אשר מקיימים לימודים לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה. בחלק מהמוסדות נדרשת בחינת מתא"ם כתנאי קבלה לכל המגמות, ובחלקם - רק למגמות מסוימות.

הציון במתא"ם הוא רק אחד מהכלים המשמשים למיון מועמדים לתואר השני. מתווספים אליו ציוני הקורסים לתואר הראשון, המלצות, ראיונות, או מרכזי הערכה (לפי דרישות המוסדות השונים). לכל מוסד שיקול דעת בלעדי בנוגע למשקלם של ציוני מתא"ם בתהליך הקבלה למוסד ו/או למגמה מסוימת בו.

בחינת מתא"ם מתקיימת פעם בשנה. אדם רשאי להיבחן בה מדי שנה.

מאל"ו שומר על זכותו לפעול בכל דרך שימצא לנכון במקרה שבו יתעורר חשד כי נבחן נרשם לבחינה שלא למטרתה ו/או ממניעים זרים.

חל איסור על הרשמה לבחינה למי שעושה כן במטרה לפגוע בזכויות היוצרים של מאל"ו, לרבות לצרכי העתקה, גילוי או העברה של פריטי הבחינה, בין לצרכי הדרכה והכנה לבחינה ובין לכל מטרה אחרת.

כדי להרשם לבחינת מתא"ם יש צורך בתעודת זהות ישראלית או דרכון בר תוקף. אנא הקפידו להביא לבחינה את התעודה ששימשה אתכם להרשמה.

ההרשמה לבחינת המתא"ם היא הליך נפרד מן ההרשמה למוסדות הלימוד. הרשמה למוסד לימודים איננה הרשמה לבחינת המתא"ם, והרשמה לבחינה איננה הרשמה למוסד לימודים.

בחינת מתא"ם מתקיימת בשפה העברית בלבד. עם זאת, נבחן ששפת אימו אינה עברית זכאי לקבל תוספת זמן בבחינת מתא"ם ומילון המתרגם מעברית לשפת אימו אם הוא עומד בתנאים מסוימים כמפורט בסעיף בחינות בתנאים מותאמים.

תוקף ציוני הבחינה

הציונים בבחינת מתא"ם תקפים עבור הרשמה ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה לחמש שנות הלימודים הבאות לאחר הבחינה. לדוגמה, ציוני מתא"ם במועד 2023 תקפים לנרשמים לתשפ"ה (2025-2024), תשפ"ו (2026-2025), תשפ"ז (2027-2026), תשפ"ח (2028-2027) ותשפ"ט (2029-2028). באופן דומה, מועדי הבחינה התקפים לשנת הלימודים תשפ"ה (2025-2024) הינם מועד 2019, מועד 2020, מועד 2021, מועד 2022 ומועד 2023.

מידע נוסף ניתן למצוא בידיעונים ואתרי האינטרנט של מוסדות הלימוד.

בדרך כלל מוסדות הלימוד מתחשבים בציון הגבוה מקרב ציוני המועמד, אולם כדאי לוודא זאת במוסד המבוקש.

אופן ההרשמה לבחינה

ההרשמה לבחינה יכולה להיעשות באתר מאל"ו או באמצעות טופס הרשמה מודפס. לקבלת טופס הרשמה מודפס פנו בטלפון למדור הפצה (טל' 02-6759555, שלוחה 5).

הנרשמים לבחינה חייבים לשלם את דמי הבחינה המבוקשת שסכומם מופיע באתר המרכז בעת ההרשמה. הרשמה לבחינה חייבת להתבצע עד למועד סיום ההרשמה כפי שמופיע באתר מאל"ו ובהתאם לנוהלי ההרשמה המופיעים בהמשך.

פרטים בנוגע לנוהלי שינוי מועד הבחינה, ביטול הרשמה, הרשמה מאוחרת והרשמה ביום הבחינה מופיעים בהמשך דף זה.

קבוצת סטודנטים כותבים

הרשמה באמצעות אתר מאל"ו

בעת ההרשמה לבחינה הקפידו למלא פרטים אישיים מדויקים, ובהם כתובת דואר אלקטרוני.

בטופס ההרשמה תתבקשו להקליד מספר תעודת זהות ישראלית בעל תשע ספרות. אם אין לכם תעודת זהות ישראלית אך יש לכם דרכון ישראלי או תעודת עולה, העתיקו את מספר הזהות ממסמכים אלו.

אם אין לכם אף אחד מאמצעי זיהוי אלו, תוכלו להקליד את מספר הדרכון הזר שלכם. השתמשו בשמונה הספרות הימניות של מספר הדרכון. אם במספר הדרכון שלכם יש פחות משמונה ספרות, השלימו אותו באפסים מצד שמאל.

שימו לב: הקפידו להירשם למוסד הלימודים המבוקש על פי אותו מספר זהות או מספר דרכון זר שבאמצעותו נרשמתם לבחינת מתא"ם.

לידיעתכם: לא תתקבל הרשמה שלא נקלטה במערכת עד למועד סיום ההרשמה (מכל סיבה שהיא), ולכן אנו ממליצים לבצע את ההרשמה מראש ולא להמתין לרגע האחרון. שימו לב כי בסיום ההרשמה מתקבל אישור הרשמה.

 

הרשמה באמצעות טופס הרשמה מודפס

מילוי הטופס

הקפידו למלא את טופס ההרשמה כראוי ואת פרטי הדואר האלקטרוני במדויק.

העתיקו את מספר הזהות שלכם מתעודת הזהות (או מתעודה אחרת) אל הטופס. את ספרת הביקורת (ס"ב) העתיקו למשבצת הנפרדת המיועדת לה. אם ספרת הביקורת אינה ידועה לכם, השאירו משבצת זו ריקה. אם במספר הזהות שלכם פחות משמונה ספרות, מלאו את המשבצות הריקות שנותרו משמאלו באפסים.

אם אין לכם תעודת זהות ישראלית אך יש לכם דרכון ישראלי, אל תעתיקו את מספר הדרכון, אלא את מספר תעודת הזהות המופיע בתוכו. אם אין לכם לא תעודת זהות ישראלית, לא דרכון ישראלי ולא תעודת עולה, העתיקו את מספר הדרכון הזר שלכם כך שהספרה האחרונה תימצא במשבצת הימנית ביותר (את המשבצת המיועדת לספרת הביקורת השאירו ריקה). טופס שיגיע ללא מספר זהות או מספר דרכון זר לא יטופל.

שימו לב: הקפידו להירשם למוסד הלימודים המבוקש על פי אותו מספר זהות או מספר דרכון זר שהעתקתם אל טופס ההרשמה לבחינת מתא"ם.

תשלום בבנק

לאחר שמילאתם את הטופס משני צידיו, חתמו עליו ושלמו את דמי הבחינה באחד מסניפי הבנקים באמצעות שובר התשלום שבשולי הטופס. תלשו את הקבלה לנבחן ושמרו עליה. אם יאבד טופס ההרשמה, זו ההוכחה ששילמתם! התאריך האחרון שבו מחיר הבחינה תקף מצוין בשובר התשלום. הקפידו לשלם עד תאריך זה, וָלא - טופס ההרשמה שלכם לא ייקלט.

שימו לב: אין קשר בין התאריך האחרון לתשלום לבין מועד סיום ההרשמה לבחינה.

הקפידו שטופס ההרשמה יוחתם בשלושת המקומות המיועדים לכך. טופס שיגיע למאל״ו בלא חותמת הבנק לא יטופל עד לאימות התשלום, והדבר עלול למנוע את הרשמתכם למועד הבחינה שביקשתם.

משלוח הטופס

את הטופס שלחו בדואר על פי ההנחיות הרשומות עליו. אין לשלוח טופס הרשמה בפקס. חשוב לדעת כי התשלום בבנק אינו מהווה הרשמה לבחינה (הבנק אינו מעביר את פרטיכם האישיים למאל״ו). ההרשמה נעשית רק כשטופס ההרשמה מגיע למאל״ו.

שימו לב: טופס ההרשמה צריך להתקבל במאל"ו עד תאריך סיום ההרשמה למועד הבחינה שנרשמתם אליו. טופס שיגיע לאחר תאריך סיום ההרשמה יועבר למועד הבא.