הרשמה לבחינת מתא"ם

ההרשמה לבחינת מתא"ם יכולה להיעשות בשני אופנים:

  • הרשמה מקוונת - באמצעות אתר זה.
  • באמצעות הדואר - ניתן לפנות למדור הפצה במרכז ולקבל טפסי הרשמה בדואר.