מבנה בחינת מתא"ם ומרכיביה

מתא"ם מורכב משני חלקים:

חלק ראשון: ידע והבנה בסטטיסטיקה ובשיטות מחקר בפסיכולוגיה

בחלק זה כ-40 שאלות שחלקן שאלות ברירה וחלקן שאלות פתוחות-ממוקדות הבודקות ידע והבנה בנושאים הבאים: שימוש בכלים סטטיסטיים במחקר פסיכולוגי, שיטות מחקר בפסיכולוגיה והערכה ביקורתית של מחקרים בפסיכולוגיה. כמה מהשאלות בתחום זה מופיעות בצורה של מקבץ שאלות, המתייחסות כולן לתיאור של מחקר המופיע לפניהן.

הזמן המוקצב: כשעתיים

הפסקה: 30 דקות

 

חלק שני: הבנת טקסטים מדעיים בפסיכולוגיה

בחלק זה כ-50 שאלות שנוגעות לארבעה קטעי קריאה באנגלית. כל קטע קריאה מבוסס על מאמר באחד מתחומי הפסיכולוגיה. חלק זה בוחן את מיומנותו של הנבחן בקריאת מאמרים בשפת המקור שלהם, בהבנתם, וביכולת לקשרם לחומר הלימודים של התואר הראשון. מאחר שחלק זה של הבחינה אינו מיועד לבדוק ידע באנגלית, מילים החיוניות להבנתו מתורגמות לעברית.

השאלות הנוגעות לכל קטע קריאה (14-11 שאלות לכל קטע) מתייחסות ברובן להבנתו. מיעוטן עוסקות בנושאים בפסיכולוגיה הקשורים לנושא שבו דן הקטע, אך התשובות עליהן לא בהכרח מצויות בקטע. מרבית השאלות הן שאלות ברירה ומיעוטן שאלות פתוחות-ממוקדות.

הזמן המוקצב: כשלוש שעות

הזמנים המוקצבים לחלקי הבחינה השונים יכולים להשתנות ממועד למועד. הזמנים המדויקים יימסרו ע"י המשגיחים בזמן הבחינה.