בחינה בתנאים מותאמים: מערכת מר"ב

תנאי בחינה מותאמים ניתנים רק לנבחנים בעלי לקות המשבשת את תפקודם במידה רבה, וזאת כדי לשמור על הוגנות המבחן ביחס לכל הנבחנים.

רשאים להגיש בקשה לתנאים מותאמים:

 • מועמדים שמגבלה גופנית (כגון היריון מתקדם, משקל עודף רב, שימוש בכיסא גלגלים וכדומה) מונעת מהם להיכנס לכיתה רגילה או לשבת בכיסא בעל מסעד לכתיבה
 • מועמדים שיש להם מגבלה גופנית או לקות משמעותית בכתיבה הסבורים כי הם זקוקים לתנאים מותאמים בעת מילוי השאלון האישי-ביוגרפי

מועמדים ללימודי רפואה הסבורים כי הם זכאים לתנאים מותאמים יוכלו להגיש בקשה ליחידה לבחינות מותאמות של מאל"ו. את הבקשה יש לשלוח לפני קבלת הזימון למערכת מר"ב ולא יאוחר מהתאריך האחרון להגשת בקשה לתנאים מותאמים, המתעדכן באתרי מוסדות הלימוד ובאתר מאל"ו בכל שנה.

הנחיות מפורטות בדבר המסמכים הנדרשים נמצאות בקישור זה.

הטיפול בבקשה אינו מבטיח זימון לבחינה. האוניברסיטאות בלבד הן שקובעות את רשימת המוזמנים לבחינה.
האמור לעיל נוגע גם למועמדים שנרשמו לבתי הספר לרפואה ועדיין לא קיבלו זימון למיון במערכת מר"ב, אך גם לא קיבלו הודעת דחייה.
לבקשת מוסדות הלימוד, מאל"ו מעביר לבתי הספר לרפואה שהמועמד נרשם אליהם, כל פריט מידע הרלוונטי למועמדותו ללימודי הרפואה, ובכלל זה מסמכים שצורפו לבקשתו להיבחן בתנאים מותאמים.

 

איך מגישים בקשה

בקשה לתנאים מותאמים בבחינה אפשר להגיש באמצעות הדואר האלקטרוני, בדואר ישראל או במסירה ידנית במשרדי מאל"ו (יש להגיש את הבקשה בדרך אחת בלבד).
למועמדים ללימודי רפואה - אין אפשרות להגיש מסמכים דרך האיזור האישי.

 • הטיפול במסמכים ובדיקתם עשויים להימשך עד 25 ימי עבודה.
 • אם תגישו את בקשתכם בחודש האחרון שלפני התאריך האחרון להגשת בקשה לתנאים מותאמים הנקוב באתרי מוסדות הלימוד ובאתר מאל"ו, קרוב לוודאי שלא תספיקו להגיש מסמכים נוספים או לערער על החלטת הצוות המקצועי.
 • אנו ממליצים להגיש את הבקשה ואת המסמכים חודשיים לפחות לפני התאריך האחרון להגשת בקשה לתנאים מותאמים הנקוב באתרי מוסדות הלימוד ובאתר מאל"ו.
 • האם אושרו לכם בעבר תנאים מותאמים בבחינה של מאל"ו וברצונכם להגיש בקשה על סמך המסמכים ששמורים אצלנו? אם כן, לחצו כאן.
 • אם שלחת אלינו מסמכים במועדים קודמים, הם שמורים אצלנו - נא לא לשלוח אותם שוב.
 • שימו לב: הוספת מסמכים לאחר הגשת הבקשה - גם אם עוד לא קיבלתם תשובה- והגשת ערעור, כרוכים בתשלום.
 • הצוות המקצועי של היחידה לבחינות מותאמות מקבל מסמכים בשפות עברית, אנגלית וערבית. מסמכים בשפות אחרות יש לתרגם לאחת השפות המוזכרות לעיל, בצירוף המסמכים המקוריים. יתקבלו תרגומים על ידי נוטריון וכן תצהירי מתרגם כמקובל.

הגשת בקשה דרך הדואר האלקטרוני

כתובת הדואר האלקטרוני להגשת בקשות לתנאים מותאמים: bamot@nite.org.il

עם קבלת פנייתכם בתיבת המייל שלנו, יישלח מייל אוטומטי המודיע שהמסמכים הגיעו לתיבת המייל הנכונה.

 

הגשת בקשה בדואר ישראל או במסירה ידנית

יש לשלוח את כל המסמכים שלהלן:

 1. "שאלון למבקש תנאים מותאמים בבחינה" מלא וכולל שתי חתימות שלכם כנדרש (בלעדיו לא תטופל הבקשה)
 2. "טופס פירוט מסמכים" (בלעדיו לא תטופל הבקשה).
 3. "טופס הצהרה למבקש תנאים מותאמים" מלא וחתום (בלעדיו לא תטופל הבקשה).
 4. מסמכים רפואיים או אבחוניים בהתאם לסיבה שבגינה הבקשה מוגשת.

יש לוודא שתצלומי המסמכים קריאים ובגודלם המקורי. מסמכים שאינם קריאים לא יוטפלו.
שימו לב! המסמכים לא יוחזרו. לכן מומלץ לשלוח עותק ברור ולשמור ברשותכם את המקור.

כתובת למשלוח בדואר או למסירה ידנית:
המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ת"ד 39020, ירושלים 9139001
במסירה ידנית במשרדנו בירושלים בלבד, בשעות 08:30-15:30 בדלפק המודיעין (על המעטפה יש לציין "ליחידה לבחינות מותאמות").

 

בחינה נוספת בתנאים מותאמים

לפי חוק אסור למאל"ו לשבץ אתכם לבחינה בתנאים מותאמים ללא בקשה מפורשת מכם, גם אם אושרו לכם תנאים מותאמים בעבר. לכן, אם לא תודיעו לנו על רצונכם להיבחן בתנאים מותאמים עד התאריך האחרון להגשת בקשה לתנאים מותאמים הנקוב באתרי מוסדות הלימוד ובאתר מאל"ו, לא נוכל לבדוק אם אתם זכאים לתנאים מותאמים בבחינות קבלה ללימוד רפואה ובחינתכם תיערך בתנאים רגילים.

שימו לב! אם אתם מגישים בקשה בשל מגבלה גופנית או נפשית, יש לוודא שחוות הדעת המקצועית עדכנית, כלומר, ניתנה לא יותר משנה לפני תאריך הבחינה שאליה נרשמתם. אם חוות הדעת המקצועית שנשלחה בעבר אינה מהשנה האחרונה, תידרש חוות דעת מקצועית חדשה.

בקשה חוזרת על סמך מסמכים שנשלחו בעבר

אם בעבר אושרו לכם תנאים מותאמים בבחינה של מאל"ו ותרצו שנדון בבקשתכם החוזרת רק על סמך המסמכים שכבר מצויים אצלנו, יש לפעול על פי ההנחיות האלה:

 1. יש לשלוח הודעה בדואר אלקטרוני לכתובת bamot@nite.org.il בציון שם מלא, מספר זהות ושם הבחינה, ובה להצהיר כי ברצונכם שנדון בבקשתכם על סמך המסמכים שכבר מצויים אצלנו.
 2. להודעה יש לצרף "טופס הצהרה למבקש תנאים מותאמים בבחינות קבלה לרפואה" מלא וחתום (בלעדיו לא תטופל הבקשה).

בקשה חוזרת לתנאים מותאמים עם מסמכים נוספים לעיון הצוות המקצועי

אם ברצונכם להעביר לצוות המקצועי, מסמכים נוסף על אלה שכבר העברתם אליו במסגרת בקשות שהוגשו לקראת מועדי בחינה קודמים, יש לפעול על פי ההנחיות המפורטות בחלק "איך מגישים בקשה". נדגיש כי אין לשלוח מסמכים ששלחתם אלינו בעבר - הם שמורים אצלנו.

 

הוספת מסמכים וערעורים

אפשר להוסיף מסמכים ולערער על החלטת מאל"ו עד התאריך האחרון להגשת בקשה לתנאים מותאמים הנקוב במוסדות הלימוד ובאתר מאל"ו.
פונים המבקשים לערער על החלטת הצוות המקצועי או להוסיף מסמכים לבקשתם יכולים לעשות זאת באמצעות הדואר האלקטרוני, בדואר ישראל או במסירה ידנית.

יש לקרוא בעיון את ההנחיות שבקישור זה.

שימו לב! הגשת בקשות לתנאים מותאמים בבחינות קבלה לרפואה לא תתאפשר דרך האיזור האישי.

 

דוגמאות לתנאים שאפשר לקבל