מידע לנרשמים למערכת מר"ב

להלן המידע הרלוונטי לנבחנים במר"ב, מערכת המיון ללימודי רפואה בעלי תואר ראשון במסלולים הארבע שנתיים. מומלץ לקרוא את המידע בעיון. בעת התשלום תמורת הבחינה תידרשו לאשר שקראתם את כל המידע שלהלן, ובכלל זה מדיניות הפרטיות.

 

מידע כללי

כדי להיבחן במערכת המיון לרפואה מר"ב יש צורך בתעודת זהות ישראלית או בדרכון בר תוקף. אנא הקפידו להביא לבחינה את אותה התעודה ששימשה אתכם להרשמה למוסד הלימודים.

תוקף ציוני הבחינה

על פי נוהלי מוסדות הלימוד, ציוני מר"ב תקפים לצורך קבלה ללימודים במשך שלוש שנים. כך, למשל, ציוני מועמד שנבחן בשנת 2016 תקפים לקבלה ללימודים בשנים 2016, 2017 ו- 2018. אם מועמד נבחן יותר מפעם אחת במהלך שלוש שנים, הציון הקובע לצורך קבלתו ללימודים יהיה הציון הגבוה ביותר שקיבל. מידע נוסף אפשר למצוא בידיעונים ובאתרי האינטרנט של מוסדות הלימוד.

שפת ההיבחנות במר"ב

היכולת להבין את השפה העברית ולהתבטא בה היא אחת הדרישות מהתלמידים בבתי הספר לרפואה. לפיכך, ולפי החלטת מוסדות הלימוד, המיונים במערכת מר"ב מתנהלים בשפה העברית בלבד. עם זה, מערכת מר"ב לא נועדה לבדוק יכולת לשונית, ולכן יכולת זו אינה מובאת בחשבון בעת הערכת המועמדים.

מועמדים שלמדו לימודים תיכוניים וסיימו תואר ראשון במוסדות ששפת ההוראה בהם אינה עברית יכולים להגיש לאוניברסיטה שנרשמו ללמוד בה בקשה לתוספת זמן בבחינה בחשיבה אנליטית. לבקשה עליהם לצרף אישורים רשמיים מהמוסדות שבהם למדו. אם האוניברסיטה תאשר את בקשתם, הם יקבלו תוספת זמן של חצי שעה בבחינה בחשיבה אנליטית.

 

זימון לבחינה

כללי

מוסדות הלימוד הם אלה המחליטים אילו מועמדים ללימודי רפואה לזמן למיון במערכת.

למערכת מר"ב שני חלקים. החלק הראשון הוא בחינה בחשיבה אנליטית שנערכת על ידי מאל"ו - המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. את הזימון לחלק זה ישלח מאל"ו לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרו המועמדים בעת הרשמתם למוסדות הלימודים. החלק השני של מערכת מר"ב כולל מילוי שאלון אישי-ביוגרפי והשתתפות במרכז הערכה. את הזימון לחלק זה ישלח מאל"ו לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרו המועמדים בעת הרשמתם למוסדות הלימודים. מועמדים שנבחנו במערכת מר"ב בעבר ויש להם ציונים תקפים שברצונם להשתמש בהם יוכלו לבחור אם להיבחן במרכז הערכה, בשאלון האישי-ביוגרפי או בשניהם. הבחינה בחשיבה אנליטית ומילוי השאלון האישי-ביוגרפי ייערכו באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטת בר-אילן ובאוניברסיטת אריאל, ומרכז ההערכה ייערך במסר - המרכז הארצי לסימולציה רפואית בבית החולים שיבא, תל השומר (בדומה למערכת מו"ר).

זימונים ראשוניים לשני השלבים יישלחו כחודש לפני מועד כל שלב לכתובת הדוא"ל שנמסרה למוסדות הלימוד. על המועמדים לוודא שמועדי הבחינה הנבחרים אינם מתנגשים באירועים אחרים שהם עתידים להשתתף בהם, כגון נסיעות לחו"ל ושירות מילואים.

על פי רוב, מועמדים ללימודי רפואה שנרשמו הן לתוכנית הארבע-שנתית והן לתוכנית השש-שנתית וזומנו לחלק השני של מר"ב ישתתפו במרכז ההערכה של מערכת מר"ב.

אם מועמד זומן בטעות גם למרכז ההערכה של התכנית הארבע-שנתית וגם למרכז ההערכה של התכנית השש-שנתית, עליו להודיע על כך מייד ליחידת תיאום בחינות לרפואה במאל"ו. המועמדים הם האחראים שלא להשתתף ביותר ממערכת מיון אחת. מועמד שישתתף ביותר ממערכת מיון אחת לא יקבל החזר כספי, וציונו יהיה ציון מערכת המיון הראשונה שהשתתף בה.

שימו לב: על המועמדים לבוא לשני ימי הבחינה שנקבעו להם. המועמדים מתבקשים לדייק ולהגיע בשעה שנקבעה להם.

שיבוץ לימי בחינה

‏מידע מפורט על מועדי ימי הבחינה בכל שלב מופיע באתר מאל"ו.

מועמדים שיזומנו לשלב הראשון של מערכת מר"ב - בחינה בחשיבה אנליטית - יקבלו בדוא"ל קישור לאתר המערכת המאפשר להם לבחור היכן ברצונם להיבחן: באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטת בר אילן או באוניברסיטת אריאל. מספר המועמדים שיכולים להיבחן בכל אתר בחינה מוגבל. לאחר שיתמלאו כל המקומות באתר בחינה כלשהו, לא יהיה אפשר לבחור בו. לאחר קביעת מקום הבחינה וקבלת התשלום תמורתה יופיעו באתר הפרטים המדויקים: מקום הבחינה ושעת הבחינה.

מועמדים שיזומנו לשלב השני של מערכת מר"ב - שאלון ומרכז הערכה - יקבלו בדוא"ל קישור לאתר המערכת המאפשר להם לבחור היכן ברצונם למלא את השאלון האישי-ביוגרפי: באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטת בר אילן או באוניברסיטת אריאל. כמו כן יוכלו המועמדים לבחור מקבצי ימים ושעות של מרכז ההערכה. לאחר שיתמלאו כל המקומות במקבץ כלשהו, לא יהיה אפשר לבחור בו.