מידע לנרשמים למערכת מר"ב

בדיקה חוזרת של קליטת התשובות וההערכות

בחינה בחשיבה אנליטית ומרכז הערכה

אפשר לבקש בדיקה חוזרת של קליטת התשובות לבחינה בחשיבה אנליטית ושל ההערכות שניתנו במרכז ההערכה. מניסיון מאל"ו, הסיכוי למצוא טעות בקליטת נתונים אלו נמוך ביותר. בדיקה זו כרוכה בתשלום דמי טיפול, אך אם בבדיקה החוזרת יתברר שאומנם נפלה טעות, יוחזרו למבקש דמי הטיפול במלואם. אפשר להגיש בקשה באזור האישי באתר מאל"ו בתוך שלושה חודשים מיום הבחינה.

שים לב: הציון במרכז ההערכה נסמך על תצפיות והערכות בלתי תלויות של מעריכים מיומנים רבים, השקולות כנגד כמה וכמה היבחנויות חוזרות.

הזמנה לבדיקת הציון

בעת הערכת הבחינות נעשות בדיקות שגרתיות שמטרתן להבטיח כי הציון המחושב לכל נבחן משקף את יכולתו נאמנה. לעיתים מאל"ו מתקשה להעריך ציון בבחינה בשל בעיות טכניות או בשל ממצאים חריגים או בלתי עקיבים שנמצאו בה. בכל מקרה כזה הנבחן מוזמן לבחינה חוזרת במשרדי מאל"ו בירושלים, וציונו מוקפא עד להסרת הספק. רק לאחר הבחינה החוזרת מאל"ו מחליט על המשך הטיפול במקרה. על פי רוב ההזמנה לבדיקה נשלחת לנבחנים הנוגעים בדבר בתוך כשישה שבועות מיום הבחינה, אך לעיתים היא נשלחת במועד מאוחר יותר.

 

פניות והשגות על מהלך הבחינה

אם יש לנבחן השגות על מערכת מר"ב, עליו להפנותן בכתב אל המדור לפניות הציבור של מאל"ו בתוך שבעה ימים מיום הבחינה. בכל פנייה אל מאל"ו בעניין זה יש לציין את שם הנבחן, את מספר תעודת הזהות, את סוג הבחינה ואת מועדה (תאריך ושעה). את ההשגות אפשר לשלוח למדור לפניות הציבור דרך דף פניות ובירורים באתר מאל"ו.

 

דרכי התקשרות

מרכז ארצי לבחינות ולהערכה

www.nite.org.il

ת"ד 26015 ירושלים 9126001

טלפון 02-6759555 א-ה 8:30-15:30

פקס 02-6759543

נושא לאן לפנות טל' 02-6759555 פקס דוא"ל/אחר
· דיווח ציונים למוסדות ולנבחנים
· בקשה לבדיקה חוזרת
מדור ציונים שלוחה 2 score@nite.org.il
· בחינות בתנאים מותאמים היחידה לבחינות מותאמות שלוחה 3 (לאחר השעה 15:30 -          02-6759590) 02-6750640 מאל"ו- היחידה לבחינות מותאמות
(בחינת מר"ב)
ת"ד 26015
ירושלים 9126001
· שאלות על הבחינות
· השגות על מהלך הבחינה
מדור לפניות הציבור שלוחה 4 טופס פנייה
מערכת מר"ב
· זימון לבחינה
· שיבוץ ליום בחינה
· שינויים בשיבוץ
· ביטול הרשמה
יחידת תיאום לבחינות קבלה לרפואה - מר"ב 02-6750612 premed_admin@nite.org.il