הכנה למערכת מר"ב ופריטים להתנסות

הבחינה בחשיבה אנליטית מורכבת משאלות הדומות לשאלות בבחינה הפסיכומטרית.

להלן קישור לשאלות משנים קודמות: שאלות לדוגמה - בחינה בחשיבה אנליטית
להלן קישור לבחינה בחשיבה אנליטית להתנסות

החלק השני של מערכת מר"ב מודד כישורים התנהגותיים ותכונות אישיות. בזמן הבחינה כדאי להשיב לשאלות המעריכים באופן מדויק וברור ולנהוג באופן טבעי. דקלום של תשובות מוכנות מראש עלול לפגוע בהערכה. חשוב להדגיש שכישורי משחק ושפה אינם מוערכים, והמעריכים מונחים שלא להביאם בחשבון בהערכתם.

היכרות עם מבנה הבחינה, עם סוגי התחנות שבה ועם התכנים העולים בה יכולים לסייע לנבחנים הן בהפגת המתח והן בשיפור המוכנות. כדי לסייע בכך, ולמען הסטנדרטיות והשוויון בין המועמדים, מאל"ו מפרסם את כל הבחינות מן השנים הקודמות.

תקצירי המטלות משנים קודמות

בסקר שערך מאל"ו בקרב מועמדים לרפואה נמצא כי הם מתכוננים לבחינה בדרכים מגוונות (קורס הכנה, קבוצות הכנה, אימון על פי הבחינות שפורסמו באתר מאל"ו, קבוצות דיון באינטרנט ועוד). לא נמצא יתרון מובהק לאחת מדרכי ההכנה בכל הנוגע לציון.