הנחיות לנבחנים בבחינת מימ"ד:

לפני הבחינה, במהלכה ואחריה

תפעול הבחינה

בחינת מימ"ד נעשית במחשב, אך לא דרושה הבנה במחשבים כדי להיבחן בה.

לפני תחילת הבחינה תינתן האפשרות להתנסות במחשב באמצעות שאלות אחדות לתרגול, אך מומלץ שתתנסו במחשב עוד לפני הבחינה.

בבחינה תידרשו להשתמש רק בעכבר, ולא במקלדת - כדי להזיז בעזרתו את הסמן שעל המסך. הבחירה בעזרת הסמן נעשית באמצעות הלחצן השמאלי של העכבר. בבחינה אין שימוש בלחצן הימני.

 

 

 

 

 

 

מעבר בין שאלות ופרקים

בכל שלב בבחינה - המעבר לשאלה הבאה נעשה בלחיצה על הכפתור "קדימה", המופיע בצד ימין של המסך (ראו איור). דרך אחרת לעבור בין השאלות - לאו דווקא לפי הסדר - היא באמצעות המשבצות המופיעות בצד ימין ומייצגות את מספרי השאלות. בסיום הפרק תוכלו לעבור לפרק הבא בלחיצה על הכפתור "לפרק הבא". בסיום הזמן המוקצב לפרק יופיע על המסך הפרק הבא. שימו לב, לאחר המעבר לפרק הבא לא תוכלו לחזור לפרק הקודם.

מתן התשובה

לכל שאלה בבחינה מוצעות ארבע תשובות, ולצד כל תשובה מופיע עיגול. עליכם לבחור תשובה על ידי סימון העיגול שלצדה. תוכלו לשנות את התשובה שבחרתם ולבחור בתשובה אחרת על ידי סימון העיגול שלצדה. הסימון החדש יחליף את הסימון הראשון ויבטל אותו. בחישוב הציון תובא בחשבון רק התשובה האחרונה שסימנתם לשאלה. לאחר שתסמנו תשובה לשאלה ישתנה צבע המשבצת המייצגת אותה - מירוק לסגול. מכאן שבכל רגע במהלך הבחינה - המשבצות של השאלות שעניתם עליהן יהיו סגולות, והמשבצות של השאלות שטרם עניתם עליהן יהיו ירוקות. שימו לב, שינוי הצבע מירוק לסגול מתרחש גם אם בחרתם בתשובה הנכונה, וגם אם בחרתם בתשובה שגויה.

סימון תזכורת

בתצוגה שמימין מופיע הכפתור "סימון תזכורת". תוכלו להשתמש בכפתור זה לסימון שאלות שתרצו לחזור אליהן בהמשך. לחיצה על הכפתור "סימון תזכורת" תביא לסימון מסגרת מסביב למספר השאלה שתרצו לחזור אליה בהמשך, ושם הכפתור ישתנה ל"ביטול סימון". תוכלו לבטל את הסימון בלחיצה נוספת על כפתור זה.

אפשר לסמן הן שאלות שכבר עניתם עליהן והן שאלות שטרם עניתם עליהן. חישוב הציון מושפע רק מהתשובה שתבחרו בסוף, ללא קשר לסימון התזכורת.

 

עצות והמלצות

קראו את ההוראות!

קראו את ההוראות בקפידה, הדבר חשוב מאוד: קריאה פזיזה עלולה לגרום להחמצת הוראה חשובה, ועקב זאת לשגיאה בכל השאלות מסוג מסוים.

תכננו את זמנכם!

כאמור, הבחינה מורכבת משישה פרקים. בראש כל פרק מצוינים מספר השאלות בו והזמן המוקצב לפתרונו. בפינת המסך מופיע שעון המורה את הזמן שנותר לפרק. נצלו מידע זה כדי לתכנן את עבודתכם ולעבוד ביעילות. מעט לפני תום הזמן המוקצב לפרק וַדאו שאכן עניתם על כל השאלות. זכרו לחזור אל השאלות שדילגתם עליהן ולענות עליהן - ולו גם בעזרת ניחוש - לפני תום הזמן המוקצב. בתום הזמן המוקצב תעבור הבחינה לפרק הבא.

אל תתעכבו!

אם אתם נתקלים בשאלה קשה, אל תתעכבו עליה יותר מדי. חבל על הזמן. סמנו את השאלה כדי שתוכלו לחזור אליה אם ישאר לכם זמן, והמשיכו הלאה - לכל אחת מן השאלות בכל פרק יש משקל שווה בקביעת הציון בו, לכן כדאי לענות על כמה שיותר שאלות.

סיימתם - בדקו!

אם סיימתם פרק בבחינה לפני תום הזמן המוקצב לו, חזרו אל השאלות שהתקשיתם לפתור בפרק זה ונסו לענות עליהן. נצלו את הזמן הנותר לבדיקת תשובותיכם.

גם אם אינכם יודעים - ענו!

לעתים קורה שנבחן חושב שאינו יודע את התשובה לשאלה, אבל כשהוא נדרש לענות בכל זאת או לשער מה התשובה, מתברר שתשובתו נכונה. הדבר נובע מהעובדה שלעתים יש לו ידע רב יותר ממה שהוא חושב, והוא יכול לצרף פיסות מידע ולשקול את הנתונים שלפניו ולהגיע אל התשובה הנכונה.

הציון בבחינה מחושב לפי התשובות הנכונות בלבד. אין הפחתת נקודות על תשובות שגויות. לפיכך גם מי שחושב שאינו יודע את התשובה לשאלה מסוימת, כדאי לו לענות ולסמן אחת מן התשובות. דבר זה אינו יכול בשום אופן לפגוע בציון. שימו לב, אם לא תענו - בוודאי לא תזכו בנקודה לשאלה; אם תענו - אפילו זה יהיה ניחוש, יש סיכוי שתשובתכם תהיה נכונה!

נסו להתמודד עם השאלות בשיטתיות. אם אינכם יודעים בוודאות מה התשובה הנכונה, השתמשו בידע החלקי שלכם ונסו לפסול תשובות בלתי מתקבלות על הדעת. מכל מקום, עדיף לנחש ולא להשאיר שאלה בלתי פתורה.

חומר עזר - אסור!

אין להביא אל הבחינה דפי טיוטה, מחשבי כיס או כל חומר עזר אחר. דפי טיוטה לצורך עריכת חישובים וכו' תקבלו בכיתת הבחינה.

כל פרק חשוב!

עשו כמיטב יכולתכם בכל פרק ופרק.

פתרו שאלות לדוגמה!

בסעיף "מבנה הבחינה ומרכיביה" מובאות דוגמאות של שאלות מהסוגים העשויים להופיע בבחינה. בכל תחום ניתנו דוגמאות אחדות. לאחר השאלות לדוגמה בכל תחום מופיעים הסברים לדרך פתרונן ומפתח התשובות הנכונות, ובעזרתם תוכלו לבדוק את תשובותיכם.