כיצד מחושבים ציוני בחינת מימ"ד?

חישוב הציונים נעשה בשלושה שלבים:

  1. חישוב ציוני הגלם - כל תשובה נכונה מזכה את הנבחן בנקודה. מספר התשובות הנכונות בכל תחום מהווה את ציון הגלם בתחום.
  2. חישוב ציוני התקן - כדי לאפשר השוואה בין ציוני נבחנים שנבחנו בנוסחים שונים, בשפות שונות ובמועדים שונים, מתורגמים ציון הגלם בכל אחד משלושת תחומי הבחינה לסולם אחיד - סולם ציוני התקן.
    סולם הציונים בכל אחד משלושת התחומים הוא מ-25 עד 125.
  3. חישוב הציון הכללי בבחינת מימ"ד - הציון הכללי הוא ממוצע משוקלל של הציונים בשלושת התחומים המרכיבים את הבחינה. משקל הציון בעברית ומשקל הציון במתמטיקה כפולים ממשקלו של הציון באנגלית.
    סולם הציון הכללי הוא מ-50 עד 650.