הרשמה לבחינת מימ"ד

ההרשמה לבחינת מימ"ד וניהול הבחינה מצויים באחריות המכינה שאליה נרשמתם.