הכנה לבחינת מימ"ד ובחינות להתנסות

עברו על החומר שבאתר זה. ודאו שמבנה הבחינה כולה ברור לכם. למדו את סוגי השאלות שאתם עשויים להישאל בכל אחד מן הפרקים.
קראו והשתדלו להבין היטב את ההוראות שבראש כל פרק בבחינה. הוראות אלו דומות להוראות הניתנות בבחינה עצמה. אם תבינו אותן היטב לפני הבחינה, יהיה לכם זמן רב יותר לפתור את השאלות בעת הבחינה.
קראו היטב את השאלות לדוגמה ואת ההסברים להן. כל שתכירו טוב יותר את מתכונת השאלות שאתם עתידים להישאל, כך תחושו נוח יותר בעת הבחינה.

היכנסו לבחינת מימ"ד לתרגול ופתרו אותה:

לפניכם בחינת מימ"ד המיועדת להתנסות עצמית. תוכלו לפתור בחינה זו כתרגול לקראת הבחינה האמתית.

מומלץ כי תייחדו את מלוא הזמן הדרוש לפתרון הבחינה ברצף, ללא הפרעות.
סך כל זמן הבחינה (לא כולל זמן קריאת ההסברים): שעתיים וחצי.
אם בכל זאת אין באפשרותכם לפתור את הבחינה ברצף, תוכלו להפסיק אותה ולהמשיך אחר כך.

בתום הבחינה יופיעו הציון הכללי והציונים בשלושת התחומים המרכיבים אותה - עברית, מתמטיקה ואנגלית.

כדי להפיק את המרב מהתרגול כדאי לפתור את הבחינה להתנסות לאחר שקראתם הסבר כלשהו על מבנה בחינת מימ"ד, מאפייניה וסוגי השאלות שבה.