מבנה בחינת מימ"ד ומרכיביה

הבחינה מודדת ידע בשלושה תחומים: עברית, מתמטיקה ואנגלית. הבחינה מורכבת משישה פרקים - שניים מכל תחום. בראש כל פרק מצוינים מספר השאלות בו ומשך הזמן המוקצב לפתרונו. משך הבחינה כולה כשעתיים וחצי.

השאלות בבחינה הן שאלות ברֵרה: לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות, ועליכם לבחור מתוכן את התשובה הנכונה ביותר. בהמשך מוצגות שאלות לדוגמה, והן יאפשרו לכם להתרשם מאופיה של הבחינה.

 

עברית

בתחום זה נבדקים כישורים מילוליים הדרושים ללימודים אקדמיים: העושר הלשוני, היכולת לנתח ולהבין קטעי קריאה מורכבים, והיכולת לחשוב בבהירות ובשיטתיות - באמצעות שאלות מסוג אוצר מילים, השלמת משפטים והבנת הנקרא. השאלות בתוך כל סוג מסודרות בסדר קושי עולה. יוצאות מכלל זה השאלות בהבנת הנקרא, המסודרות לפי סדר הופעת הנושאים בקטע.

 

מתמטיקה

בתחום זה נבדקות היכולת להשתמש במספרים ובמונחים מתמטיים והיכולת לנתח נתונים המוצגים בצורות שונות, כמו טבלאות ותרשימים. לפתרון השאלות בתחום זה דרוש ידע מתמטי בסיסי - רמת ידע הנרכשת בכיתות ט-י ברוב בתי הספר בארץ.

סוגי השאלות בפרקי המתמטיקה הם:

  1.  שאלות ובעיות בנושאים מגוונים, כגון גאומטריה, סדרות, משוואות, אי-שוויונות, חזקות, אחוזים וכדומה;
  2. שאלות הסקה מתרשים או מטבלה.

בפרקי המתמטיקה השאלות מסודרות בדרך כלל בסדר קושי עולה.
במהלך פתרון כל פרקי המתמטיקה תוכלו לפתוח דף של מושגים ונוסחאות (כגון: נוסחאות לחישוב נפח, שטח וכדומה) ולהיעזר בו לפתרון השאלות. בפרקי המתמטיקה אסור להשתמש במחשבון.

 

אנגלית

בתחום זה נבדקת השליטה בשפה האנגלית כפי שהיא באה לידי ביטוי בקריאת קטעים ומשפטים ובהבנתם. לא נבדקים הידע בספרות האנגלית ויכולת הכתיבה.

בפרקי האנגלית מופיעות שאלות מן הסוגים השלמת משפטים והבנת הנקרא. בהשלמת המשפטים נבדקת ההבנה של מילים בהקשר ויישומה, ובהבנת הנקרא נבדקת היכולת להבין קטעים קצרים מתחומי תוכן אקדמיים מגוונים באמצעות שאלות על כל קטע.

בשאלות מסוג השלמת משפטים השאלות מסודרות בסדר קושי עולה. בשאלות הבנת הנקרא השאלות מסודרות לפי סדר הופעת הנושאים בקטע.

 

שאלות לדוגמה

לפניכם דוגמאות של שאלות מהסוגים העשויים להופיע בבחינה. לכל תחום ניתנו דוגמאות אחדות. לאחר השאלות לדוגמה בכל תחום מופיעים הסברים לדרך פתרונן ומפתח התשובות הנכונות, ובעזרתם תוכלו לבדוק את תשובותיכם.

שאלות לדוגמה: