מהי הבחינה: מימ"ד

מימ"ד היא בחינת ידע למועמדים למכינות הקדם-אקדמיות.

מוסדות הלימוד משתמשים בציון בחינת מימ"ד ובציוני בחינות הבגרות ככלי למיון המועמדים למסלולי הלימוד השונים במכינות הקדם-אקדמיות.

ההרשמה לבחינת מימ"ד וניהול הבחינה מצויים באחריות המכינה שאליה נרשמתם.