מידע כללי לפונה

מת"ל היא מערכת ממוחשבת של מבחנים ושאלונים שפותחה לצורך אבחון סטודנטים ומועמדים להשכלה גבוהה המבקשים התאמות בבחינות וסיוע בלימודים בשל לקות למידה.

מת"ל נועדה לאבחן את לקויות הלמידה השכיחות - דיסלקסיה, דיסקלקוליה ודיסגרפיה - וכן להעריך את הסבירות לקיום הפרעת קשב וריכוז.

מת"ל פותחה במרכז הארצי לבחינות ולהערכה בסיוע מומחים ללקויות למידה, ובמימון הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה.

כלי האבחון של מת"ל

במת"ל 2 שאלונים ו-20 מבחנים הבודקים תפקודים קוגניטיביים של שפה (קריאה וכתיבה), חשיבה חשבונית, קשב, זיכרון, תפיסה ומהירות עיבוד כללית.

כלי האבחון של מת"ל פותחו בסיוע ועדות מומחים והם מבוססים על ידע תיאורטי עדכני. יעילות הכלים באבחון לקויות למידה נבדקה במחקר רחב היקף שנעשה על סטודנטים בעלי לקויות למידה שונות. במחקר נוסף נאספו נורמות ביצוע ארציות לכל הכלים.

מאפייני המערכת

 • כל מבחני מת"ל נערכים באמצעות מחשב.
 • בכל שלבי ההיבחנות נוכח בוחן.
 • ההוראות לכל מבחן מוצגות על המסך וניתנות להשמעה.
 • לפני כל מבחן ניתנות מטלות לדוגמה ולהתנסות.
 • המחשב מקליט את כל התגובות המילוליות של הנבחן.
 • לכל תגובה נמדד זמן התגובה בדיוק של 7± אלפיות השנייה.
 • המערכת כוללת בקרות שונות לזיהוי תפקוד שלא בתום לב (התחזות).

למי מיועד האבחון?

האבחון במת"ל מיועד לצעירים שאובחנו בעבר כבעלי לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז והאבחון שבידיהם אינו תקף, או לצעירים שיש להם קשיים ניכרים לפחות בתחום אחד מהתחומים האלה: קריאה, כתיבה, תפקודי שפה אחרים, חשבון, תפקודי קשב וריכוז.

 

בדיקת ההתאמה לאבחון במת"ל

מת"ל מתאימה לפונים העומדים בתנאים אלו:

 • גיל 16 עד 30
 • שליטה בעברית ברמה של שפת-אם
 • היעדר מוגבלות הצפויה להפריע להיבחנות באמצעות מחשב (כגון כבדות ראייה, כבדות שמיעה, בעיות מוטוריות)
 • לא נבחנו במת"ל בשלוש השנים האחרונות

אם אינך בטוח בנוגע להתאמת האבחון לצרכיך, תוכל לברר סוגיה זו באחד ממכוני האבחון של מת"ל.

הפנייה לאבחון

ניתן לבצע אבחון מת"ל בכל אחד מהמכונים המופיעים ברשימת המכונים המאבחנים באמצעות מת"ל.
יש לשלוח למכון המועדף עליכם את המסמכים המופיעים מטה.
למידע לגבי הכתובת למשלוח, התשלום ולוחות הזמנים יש לפנות ישירות למכון המועדף עליכם.

 1. אישור על תשלום דמי טיפול בפנייה, בסך 98 ש"ח
 2. שאלון אישי לפונה בלשון זכר/שאלון אישי לפונה בלשון נקבה
 3. מסמכים נלווים
  כל מסמך הנוגע לקשיים שבגללם פנית לאבחון, וכן כל מסמך שעשוי לסייע למאבחן ללמוד על מהלך התפתחותך, על תפקודך הלימודי ועל מצבך הרפואי והרגשי, הן בעבר והן בהווה. חשוב במיוחד לצרף עותקים של המסמכים האלה:

א. כל התעודות שברשותך מבתי ספר - יסודי, חטיבה ותיכון

ב. תעודת בגרות או גיליון עדכני של ציוני הבגרות

ג. דוחות אבחון קודמים

ד. תעודת ציון של הבחינה הפסיכומטרית

ה. אישורים על זכאות להתאמות בבחינות הבגרות או בבחינה הפסיכומטרית

ו. גיליון ציונים עדכני ממוסד הלימודים האחרון

ז. כל מסמך אחר שעשוי לשפוך אור על קשייך בעבר ובהווה, כגון: הפניות לאבחון, הפניות לטיפול ולסיוע, הערכות מורים או מטפלים, סיכומי טיפולים, תיעוד רפואי של תרופות.

לתשומת לבך:

 • יש לעשות מאמצים כדי לאתר את המסמכים: להתקשר לבתי הספר, למכון שבו אובחנתם בעבר, וכן הלאה. אפשר גם לבקש ממורה להוראה מתקנת מכתב המתאר את קשייכם.
  מחסור במסמכים עלול להקשות על המאבחנת לגבש אבחנה חד-משמעית. כמו כן, לאחר השלמת האבחון, המוסדות שבסמכותם לאשר או לדחות את המלצות המאבחנת בדבר מתן התאמות, עלולים לדחות את המלצותיה בשל מחסור במסמכים אובייקטיביים המתעדים את התפקוד והקשיים בילדות.
 • המסמכים לא יוחזרו. מומלץ לשלוח העתק ברור ולשמור ברשותך את המקור.

בדיקת ההתאמה לאבחון

עם קבלת המסמכים תיבדק התאמתך לאבחון באמצעות מת"ל. במקרה של אי-התאמה, או אם יש יסוד סביר לשער שקשייך אינם נובעים מלקות למידה, תופנה לגורם מקצועי מתאים להמשך הבירור.