מחקרים המבוססים על מת"ל

הנחיות להגשת בקשה לביצוע מחקר מבוסס מת"ל

הערכת תפקודי שפה בסיסיים בשפה העברית של סטודנטים עולים
·תמר בורנשטיין, ענת בן-סימון ונורית ענבר

הערכת תפקודי שפה בסיסיים בשפה העברית של סטודנטים עולים - מצגת
· תמר בורנשטיין, ענת בן-סימון ונורית ענבר

מבנה מבחני השפה במת"ל - מערכת לאבחון לקויות למידה - מצגת
· נורית ענבר-וייס, ענת בן-סימון ומאיר ברנרון

Regulating the Diagnosis of Learning Disability and the Provision of Test Accommodations in Institutions of Higher Education
· Anat Ben-Simon, National Institute for Testing and Evaluation (NITE)
· Ruth Beyth-Marom, The Open University of Israel
· Nurit Inbar-Weiss and Yoav Cohen, National Institute for Testing and Evaluation (NITE)