מידע כללי לאנשי מקצוע

מת"ל היא מערכת ממוחשבת של מבחנים ושאלונים סטנדרטיים שפותחה לצורך אבחון מועמדים למוסדות להשכלה גבוהה ותלמידים הלומדים בהם המבקשים התאמות בבחינות וסיוע בלימודים בשל לקות למידה.

מת"ל פותחה במרכז הארצי לבחינות ולהערכה בסיועם של מומחים ללקויות למידה. המערכת פותחה לשירות אוכלוסיית לקויי הלמידה ביוזמתה של הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) של המועצה להשכלה גבוהה, ובמימונה. ועדת ההיגוי של ות"ת בנושא תלמידים לקויי למידה ליוותה את הפיתוח.

מת"ל נועדה לאבחן את לקויות הלמידה השכיחות - דיסלקסיה, דיסקלקוליה ודיסגרפיה - וכן להעריך את הסבירות לקיום הפרעת קשב וריכוז.

מצגת כללית על מת"ל

 

כלי האבחון

במת"ל שני שאלונים ו-20 מבחנים הבודקים תפקודים קוגניטיביים בתחומים האלה: שפה (קריאה וכתיבה), תפקודים כמותיים, קשב, זיכרון, תפיסה חזותית ומהירות עיבוד כללית. כלי האבחון של מת"ל (מבחנים ושאלונים) פותחו בסיוע ועדות מומחים והם מבוססים על ידע תאורטי עדכני. יעילותם של הכלים באבחון לקויות למידה נבדקה במחקר תיקוף רחב היקף שנעשה בעשרה מוסדות להשכלה גבוהה. מחקר זה שימש לבדיקת איכות המבחנים, לבדיקת תהליך ניהול הבחינה ולתיקוף המבחנים ומדדי הביצוע באוכלוסיות קליניות. בהמשך נאספו עבור כל כלי האבחון נורמות ביצוע ארציות ממדגם מייצג של אוכלוסיית המועמדים והלומדים במוסדות להשכלה גבוהה. המדגם כלל 508 דוברי עברית כשפת אם שאינם בעלי לקות למידה, הלומדים לתואר ראשון באוניברסיטאות ובמכללות. להלן פירוט כלי האבחון של מת"ל:

שפת אם (קריאה)
 • הבנת הנקרא
 • פענוח טקסט
 • פענוח מילות תפל (הפקה)
 • פענוח מילות תפל (בחירה)
 • השמטת פונמות
 • ספירת פונמות
 • שיום מהיר (RAN)
 • שטף מילולי
 • מודעות תחבירית
שפה זרה (אנגלית)
 • אנגלית - הבנת הנקרא
 • אנגלית - הבנת הנשמע
קשב
 • קשב מתמשך (CPT)
 • תפקודי קשב (עוררות קשב, הפניית קשב, קשב ניהולי)
 • שאלון לאבחון הפרעת קשב וריכוז
תפקודים כמותיים
 • אוטומטיות חישובית (שליפת עובדות חשבון)
 • ידע פרוצדורלי
 • תפיסת מושג המספר
תפיסה חזותית
 • עיבוד מקביל
 • עיבוד סדרתי
שפת אם (כתיבה)
 • הכתבה
זיכרון אודיטורי מילולי
 • זכירה מיָּדית
 • זכירה מושהית
שאלון אישי לפונה
 • שאלון לדיווח עצמי על היסטוריה התפתחותית וקשיים לימודיים בעבר ובהווה

 

מאפייני המערכת

 • כל המבחנים נעשים באמצעות מחשב.
 • בכל שלבי ההיבחנות נוכח בוחן.
 • ההוראות לכל מבחן מוצגות על המסך וניתנות להשמעה.
 • לפני כל מבחן ניתנות מטלות לדוגמה ולהתנסות.
 • המחשב מקליט את כל התגובות המילוליות של הנבחן ומאפשר השמעה חוזרת שלהן.
 • לכל תגובה נמדד זמן התגובה בדיוק של 7± אלפיות השנייה.
 • במערכת בקרות לזיהוי תפקוד שלא בתום לב (התחזות).

למי מיועד האבחון?

ההיבחנות במת"ל מותנית במילוי ארבע הדרישות המפורטות להלן. שלוש הדרישות הראשונות נועדו להבטיח שהפונים מתאימים לאוכלוסייה שעבורה פותחו נורמות הביצוע במבחני מת"ל.

1. גיל 16 עד 30

2. שליטה בעברית ברמה של שפת אם (המערכת אינה מתאימה לאבחון תפקודים שפתיים בקרב נבדקים שאינם שולטים בעברית ברמה של שפת אם, למעט דוברי רוסית, שעבורם פותחו נורמות מותאמות).

3. היעדר מוגבלות פיזית הצפויה להפריע לתפקוד במטלות המבחנים ולפגוע בדיוק המדידה (כגון כבדות ראייה, כבדות שמיעה, בעיות מוטוריות)

4. הפונה לא נבחן במת"ל בשלוש השנים האחרונות.