מידע כללי לאנשי מקצוע

מחיר האבחון

האבחון במת"ל הוא שירות לציבור הניתן ללא כוונת רווח.

מחיר האבחון הוא 1,771 ש"ח, מתוכם 98 ש"ח דמי טיפול בפנייה.

רשימת המכונים המאבחנים באמצעות מת"ל

לבירורים אחרים על מערכת האבחון אפשר לפנות לד"ר ענבל חת, רכזת מקצועית למכוני האבחון של מת"ל:
טלפון: 02-6759587
דואר אלקטרוני: inbahl@nite.org.il

תהליך האבחון במת"ל: שלבים במזכירות 1. פנייה למכון אבחון 2. מילוי שאלון אישי והגשת מסמכים נלווים 3. בדיקת התאמה לאבחון במת"ל - משם או דחיית הפנייה בשל אי התאמה להיבחנות במת"ל או שלבי בוחן 4. בחינה בסוללת המבחנים (2 מפגשים) 5. הפקת דוח ממוחשב, ואז אצל מאבחן מומחה: 6. עיון בתוצאות האבחון ובחומר הרקע של הפונה 7. מפגש עם הפונה 8. חיבור דוח סופי ואז סיום התהליך