פניות לאחר סיום האבחון במת"ל

בקשה לקבלת שירות נוסף ממכון האבחון

בכל בקשה לקבלת שירות נוסף ממכון האבחון, כגון עריכת שינויים בתוכן הדוח או פתיחת הליך האבחון מחדש לאחר סיומו, יש לפנות למכון בו בוצע האבחון. הבקשות יטופלו לפי שיקול דעתו של המכון. אם הצורך בשינוי הדוח נגרם בשל טעות של המאבחן או בשל בקשת המאבחן למידע נוסף, לא ייגָבֵה תשלום עבור הטיפול בבקשה. בכל מקרה אחר, ייגבה תשלום נוסף לכיסוי הוצאות הטיפול. סעיף זה מתייחס לבקשות כגון:

  • בקשה לתיקון טעויות עובדתיות בדוח.
  • בקשה להשמטת מידע אישי חסוי מחוות הדעת.
  • בקשה להגשת חומר נוסף ולשקילת מסקנות האבחון מחדש (חומר נוסף: מסמכים ישנים שאותרו באיחור או מסמכים חדשים שנוספו לאחר סיום תהליך האבחון).

ערעור על מסקנות האבחון או על ההתאמות שהומלצו

לכל פונה שמורה האפשרות לערער על מסקנות המאבחנת בדוח האבחון בנוגע לקיומה/אי קיומה של לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז, או על ההמלצות להתאמות שנגזרו מהאבחנה. ניתן להגיש ערעור בטווח של שנה אחת ממועד קבלת דוח האבחון. הליך הערעור כולל בדיקה של נכונות המסקנות וההמלצות בחוות הדעת המקורית, כפי שגובשו על סמך מכלול הנתונים שהיו בידי המאבחנת בעת כתיבת הדוח. אי לכך, ההליך אינו מאפשר הגשה של חומר חדש או העברת מטלות אבחון נוספות (המעוניינים להגיש חומר חדש, ראו סעיף "בקשה לקבלת שירות נוסף ממכון האבחון" לעיל).

בשלב ראשון, פנו למכון שבו בוצע האבחון ופרטו את טענותיכם בכתב בצורה ברורה ומנומקת. לאחר שתקבלו את תגובת המכון לפנייה, אם התגובה אינה מניחה את דעתכם תוכלו לערער על חוות הדעת לפי ההליך המפורט בהמשך.

לידיעתכם, ההמלצות להתאמות נקבעות בכל מכוני האבחון על פי קריטריונים אחידים הנהוגים במערכת ההשכלה הגבוהה.

הליך הגשת הפנייה לערעור

בקשה לערעור יש להגיש למכון שבו בוצע האבחון באמצעות טופס הגשת ערעור. בטופס זה עליכם לנמק מדוע, לדעתכם, נפלה טעות באבחנות או בהמלצות להתאמות שנגזרו מהן. בעקבות הפנייה לערעור, מכון האבחון יעביר את תיקכם בשלמותו למכון אבחון אחר של מת"ל. מחיר הטיפול בערעור הוא 248 ₪. סכום זה ישולם ישירות למכון האבחון בו יטופל הערעור.

התשובה לערעור

מכתב התשובה לערעור יישלח ישירות אליכם, עם העתק למכון שבו בוצע האבחון. המכתב יכלול תשובה מנומקת לשאלה האם נפלה שגיאה במסקנות או בהמלצות של דוח האבחון, וזאת תוך התייחסות ספציפית לטענות במכתב הפנייה לערעור. חשוב לדעת כי לא מדובר בדוח אבחון חדש.

במקרים בהם יתגלו חילוקי דעות בין שתי חוות הדעת - האבחון המקורי והתשובה לערעור - הסמכות להכרעה ביניהן תהיה נתונה בידי הגוף שאליו תוגש בקשה לקבלת התאמות (מוסד הלימוד או המרכז הארצי לבחינות והערכה).

מתן משוב

הערות והצעות לשיפור, וכמובן דברי שבח ותודה, תמיד מתקבלים בברכה ומסייעים לתהליכי למידה והתייעלות. משוב הנוגע להתנהלות של צוות מכון האבחון מומלץ לשלוח בכתב למזכירות המכון.

תלונה

בכל מכוני האבחון של מת"ל נעשה מאמץ רב לתת שירות מקצועי, אדיב והוגן. יחד עם זאת, אם אתם חשים שקיבלתם יחס לא הולם, חשוב לאפשר לאנשי מכון האבחון לקבל את תלונתכם, להגיב אליה וללמוד ממנה. לשם כך, פנו בכתב למזכירות המכון בו נערך האבחון ותארו את הבעיה שבה נתקלתם. אם כבר פניתם להנהלת המכון והרגשתם שהפנייה לא טופלה כראוי, באפשרותכם לפנות לדיקן הסטודנטים במוסד הלימוד שאליו שייך מכון האבחון.

לבסוף, אם אתם עדיין חשים שפניותיכם לא זכו לאוזן קשובה, באפשרותכם לפנות בכתב לפניות הציבור של המועצה להשכלה גבוהה בדואר אלקטרוני: meida@che.org.il. צרפו לפנייה את התכתובת המלאה עם מכון האבחון ועם דיקן הסטודנטים.

כדאי לדעת כי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה אינו אחראי על מכוני האבחון אלא רק מספק להם תמיכה מקצועית וטכנית בתפעול מת"ל.