פנייה לאבחון

מידע כללי לפונה

בפנייה לאבחון במכון אלה עליך לשלוח למכון בדואר רשום את המסמכים הבאים:

1. אישור תשלום של דמי הטיפול בפנייה בסך 80 ש"ח.

2. שאלון אישי לפונה בלשון זכר/נקבה.

3. מסמכים נלווים - עליך לצרף לפנייתך כל מסמך הנוגע לקשיים שבגינם פנית לאבחון, וכן כל מסמך שעשוי לסייע למאבחן ללמוד על מהלך התפתחותך, על תפקודך הלימודי ועל מצבך הרפואי והרגשי, הן בעבר והן בהווה. בפרט, חשוב לצרף עותקים של המסמכים הבאים:

  • תעודות בית ספר - יסודי, חטיבה ותיכון (כל התעודות שברשותך)
  • תעודת בגרות או גיליון עדכני של ציוני בגרות
  • דוחות אבחון קודמים
  • תעודת ציון של הבחינה הפסיכומטרית, אם נעשתה
  • אישורים על זכאות להתאמות בבחינות הבגרות או בבחינה הפסיכומטרית
  • כל מסמך אחר העשוי לשפוך אור על קשייך בעבר ובהווה, כגון: הפניות לאבחון, הפניות לטיפול וסיוע, הערכות מורים או מטפלים, סיכומי טיפולים, תיעוד רפואי של תרופות

לתשומת לבך, המסמכים לא יוחזרו. לכן מומלץ לשלוח עותק ברור ולשמור ברשותך את המקור.

את החומר יש לשלוח בדואר רשום לכתובת:
מכון אלה, המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ת.ד. 39020, ירושלים, 9139001.

או למסור ידנית בכתובת הבאה:
מכון אלה, המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, שער נווה-שאנן, קמפוס גבעת רם,
האוניברסיטה העברית ירושלים.

לפרטים נוספים, אפשר להתקשר ליהודית מירוז
טל': 6759584 (02)
דוא"ל: yehudit@nite.org.il