סיבת הבקשה לתנאים מותאמים בבחינת אמירנט

בחינת אמירנט נערכת במרכזי הבחינות של מאל"ו, והם נגישים לאנשים עם מוגבלות.

הבחינות נערכות בחדרים עם מספר מצומצם של נבחנים, ותנאי הישיבה נוחים מאוד.

אפשר להגיש בקשה לבחינה בתנאים מותאמים בגלל אחת או יותר מהסיבות הבאות:

לקות למידה

הפרעת קשב ופעלתנות יתר

מגבלה גופנית

מגבלה נפשית

הפרעה על הרצף האוטיסטי

(ASD)

 

לקות למידה

בבחינת אמירנט אין צורך בכתיבה או בחישובים, ולכן לא ניתנים בה תנאים מותאמים בגין לקויות כתיבה או חשבון.
לפיכך, כדאי להגיש בקשה בגין לקות קריאה בלבד. תנאים מותאמים מאושרים בגין לקות קריאה ראשונית וחמורה, שהופיעה בשפת האם והשפיעה על התפקוד.

השמעת פרקי הבחינה מאושרת אם לקות הקריאה מנעה רכישה של קריאה תקינה באנגלית, וכאשר הנתונים במסמכים העדכניים מעידים על כך שהשמעה משפרת את התפקוד.

את הבקשה יש לבסס באמצעות מסמכים:

 1. אבחון עדכני
 2. שאלון למאבחן
 3. מידע על התפקוד שלכם בבית הספר היסודי

אבחון עדכני

יש לצרף לבקשה אבחון שערך איש מקצוע המוסמך לאבחן לקויות למידה אצל מבוגרים. יש לוודא כי:

 • האבחון נערך לאחר גיל 18.

או

 • האבחון נערך לאחר גיל 16, ובחמש השנים האחרונות.

האבחון צריך לבדוק את תפקודכם בשפת האם שלכם. כמו כן, על האבחון לכלול נתונים מלאים על התפקוד בשפה האנגלית (הנתונים הנדרשים מפורטים בעמודים 3-4 בשאלון למאבחן).

שאלון למאבחן

מטרת השאלון למאבחן היא לוודא שיש בידינו נתונים מדויקים על תפקודכם בעברית ובאנגלית. על המאבחן למלא את חלקי השאלון הנוגעים לתפקוד בקריאה בשפת האם ובאנגלית, נוסף על חלק האבחון המקצועי.

 • אם האבחון עדיין לא נערך, הביאו למאבחן את השאלון כדי שידע לאילו נתונים אנו זקוקים.
 • אם האבחון כבר נערך, והנתונים הנדרשים בשאלון מוצגים בדוח האבחון בצורה ברורה ומסודרת, אין צורך לחזור אל המאבחן כדי שימלא את השאלון. אם האבחון כבר נערך וחסרים נתונים בדוח האבחון, יש לחזור אל המאבחן כדי שישלים את האבחון ויוסיף את הנתונים החסרים.
 • אם אין באפשרותכם לאתר את המאבחן שאבחן אתכם, אפשר לשלוח את האבחון ללא השאלון. הצוות המקצועי ידון בבקשה על סמך הנתונים ששלחתם. במקרה כזה ייתכן שתידרשו להשלים את הנתונים החסרים.

מידע על התפקוד בבית הספר היסודי

חשוב לנו לקבל תיאור של תפקודכם בשנות בית הספר היסודי (כיתות א'-ו'): דו"חות אבחון, תעודות בית ספר וכל מסמך אחר מגיל צעיר המעיד על הקשיים שהיו לכם, למשל מכתבים ממורים, סיכומי פגישות של הורים וצוות מטפל וכדומה. בדרך כלל במסמכים אלו יש מידע חשוב על אופי הקשיים שלכם ועל מקורם.

מסמכים שחשוב לצרף:

 • דוחות מלאים של כל האבחונים שעברתם בעבר (אם אובחנתם יותר מפעם אחת)
 • סיכומי טיפולים התפתחותיים (ריפוי בעיסוק, טיפול שפה וכדומה)
 • תיעוד של הוראה מתקנת
 • תעודות מבית הספר היסודי
 • תעודות מחטיבת הביניים ומהתיכון
 • חוות דעת של מורים ושל אנשי מקצוע אחרים (על גבי שאלון למורה)

מה לעשות אם אין לי מסמכים המתארים את התפקוד שלי בבית הספר היסודי?

כאשר אין די מידע על התפקוד בתקופת בית הספר היסודי, לעיתים אי אפשר לקבוע בוודאות ממה הקשיים נובעים ומתי הופיעו לראשונה. במצב כזה אי אפשר לאשר תנאים מותאמים בבחינה.

אנו ממליצים שתפנו לבית הספר היסודי שלמדתם בו ותנסו להשיג תיעוד של קשיי הלמידה שהיו לכם. מרבית בתי הספר שומרים העתקים של תעודות, חוות דעת של מורים ומסמכים אחרים מסוג זה.

תוכלו גם לפנות למורים ולאנשי מקצוע אחרים שלימדו אתכם בגיל בית הספר היסודי, ואם הם זוכרים אתכם, בקשו מהם למלא את השאלון למורה. מומלץ לפנות ליותר ממורה אחד. את המורים אפשר לאתר באמצעות פנייה לבית הספר היסודי, באמצעות מכרים משותפים או באמצעות הרשתות החברתיות.

אם לא הצלחתם להשיג מסמכים מהעבר, ייתכן שלא תקבלו תנאים מותאמים בבחינה. לכן השתדלו מאוד להשיג מסמכים רלוונטיים ולשלוח אותם אלינו.

הפרעת קשב ופעלתנות יתר

קשיים בתחום הקשב ופעלתנות היתר נפוצים באוכלוסייה, וכל אדם ואדם מתמודד לעיתים עם קשיים בהתארגנות ועם הסחות דעת.

תנאים מותאמים בבחינה ניתנים רק אם יש עדות ברורה לקיומה של הפרעת קשב ראשונית וחמורה, אשר הופיעה לפני גיל 12 ומשבשת את התפקוד במידה ניכרת בכמה תחומי חיים, כגון לימודים, עבודה, חיי חברה, תעסוקה ויחסים בין-אישיים.

את הבקשה לבחינה מותאמת על רקע קשיי קשב ופעלתנות יתר יש לבסס באמצעות המסמכים האלה:

 1. הערכה עדכנית ומפורטת של תחום הקשב ופעלתנות היתר
 2. אבחונים קודמים ומידע על התפקוד שלכם בבית הספר היסודי

מהי הערכה עדכנית ומפורטת?

הערכה עדכנית ומפורטת היא הערכה שנעשתה במהלך שלוש השנים האחרונות על ידי איש מקצוע המוסמך לאבחן הפרעת קשב ופעלתנות יתר. אם ההערכה נעשתה לאחר גיל 25 אין צורך בהערכה עדכנית.

ההערכה צריכה לכלול בדיקה מעמיקה וספציפית של קשב ופעלתנות יתר, כמפורט בדף ההנחיות לאנשי המקצוע ובהתאם להנחיות משרד הבריאות.

אבחונים קודמים ומידע על התפקוד שלכם בבית הספר היסודי

חשוב לנו לקבל תיאור של תפקודכם בשנות בית הספר היסודי (כיתות א'-ו'). כאשר אין די מידע על התפקוד לפני גיל 12, לעיתים אי אפשר לקבוע בוודאות שהקשיים אמנם נובעים מהפרעת קשב ופעלתנות יתר. במצב כזה אי אפשר לאשר תנאים מותאמים בבחינה.

מסמכים כאלה חשובים במיוחד אם האבחון הראשון נעשה בחטיבת הביניים או לאחר מכן.

מסמכים שחשוב לצרף:

 • אם אובחנתם יותר מפעם אחת - יש לשלוח דוחות מלאים של כל האבחונים שעברתם בעבר
 • סיכומי טיפולים התפתחותיים (ריפוי בעיסוק, טיפול שפה וכדומה)
 • תיעוד של הוראה מתקנת
 • תעודות מבית הספר היסודי
 • תעודות מהחטיבה ומהתיכון
 • חוות דעת של מורים ושל אנשי מקצוע אחרים (על גבי השאלון למורה)

אם אין לכם מסמכים כאלה, הקישו כאן.

מגבלה גופנית

כדי להגיש בקשה לתנאים מותאמים בגין מגבלה גופנית יש לשלוח:

 1. חוות דעת רפואית מפורטת ועדכנית, שחיבר רופא מומחה בתחום המגבלה, ולא רופא כללי או רופא משפחה (לדוגמה: רופא אורתופד יאבחן בעיה אורתופדית).
 2. מסמכי רקע בהתאם להנחיות המפורטות מטה.

יש לוודא שההמלצה להתאמות הנדרשות בגין המגבלה הגופנית מצוינת במפורש ומנומקת היטב במסמכים הרפואיים ששלחתם.

חוות דעת רפואית עדכנית

חוות הדעת צריכה להיות מוגשת על גבי שאלון המתאים לסיבת הבקשה:

אם הרופא אינו מוכן למלא את השאלון, בקשו ממנו שיכתוב מסמך בחתימתו ויענה בו על כל השאלות המופיעות בשאלון. למסמך יש לצרף את מספר הטלפון של הרופא ואת שעות הקבלה שלו.

מסמכי רקע

אם מדובר במגבלה גופנית שאובחנה לפני יותר משנה, יש לצרף - נוסף על חוות הדעת העדכנית - גם מסמך, רפואי או אחר, המעיד על קיומה של המגבלה בעבר (אין צורך לצרף את התיק הרפואי המלא).

אם מדובר במגבלה גופנית חדשה, על הרופא להסביר בחוות דעתו מה גרם לה (במידת האפשר). במקרה כזה ייתכן שמאל"ו ידרוש להציג תוצאות של בדיקות אובייקטיביות המעידות על קיומה של המגבלה.

שימו לב: חוות הדעת הרפואית מספקת מידע חיוני הנחוץ לקביעת ההתאמות בבחינה, אך מאל"ו אינו מחויב לקבל המלצות על התאמות ספציפיות המופיעות בה. אם הרופא ממליץ על התאמה כלשהי בבחינה, יש לבקש ממנו לנמק את המלצתו ולבסס אותה על בדיקות ועל ממצאים מפורטים.

מגבלה נפשית

על מנת להגיש בקשה לתנאים מותאמים בגין מגבלה נפשית יש לשלוח חוות דעת מפורטת ועדכנית, שנכתבה על ידי פסיכיאטר אשר מלווה אתכם ומכיר את קשייכם. אם הפסיכיאטר ממליץ על התאמות כלשהן עבורכם, יש לוודא שהמלצתו כתובה במפורש בחוות הדעת ומנומקת היטב.

את הבקשה יש לבסס באמצעות המסמכים הבאים:

 1. חוות דעת פסיכיאטרית עדכנית ומפורטת, על גבי השאלון המיועד לכך. על חוות הדעת להיות כזו שנעשתה לא יותר משנה לפני תאריך הבחינה שנרשמתם אליה, ועליה לכלול את כל הנתונים הנדרשים בשאלון.
  אם הפסיכיאטר אינו מוכן למלא את השאלון, בקשו ממנו שיכתוב מסמך מפורט בחתימתו ויענה בו על כל השאלות המופיעות בשאלון. למסמך זה יש לצרף את מספר הטלפון ושעות הקבלה של הפסיכיאטר.
 2. אם נעזרתם בטיפול או בליווי של אנשי בריאות הנפש, כגון פסיכולוג, עובד סוציאלי או מטפל אחר, רצוי מאוד לצרף דו"ח מפורט של המטפל ובו תיאור של הקשיים ושל השפעתם האפשרית על התפקוד בבחינה.
 3. כדי שנוכל להתרשם מתפקודכם בתחומי הלמידה הרלוונטיים לבחינה, מומלץ לשלוח שאלון למורה של פונה בגין מגבלה נפשית, שאותו ימלא מורה המכיר את תפקודכם. שאלון זה מספק פרטים בדבר השלכות המגבלה הנפשית על תפקודי הלמידה ועל התפקוד בבחינות.

הפרעה על הרצף האוטיסטי (ASD)

יש לוודא שכל המלצה של איש מקצוע בנוגע להתאמות בבחינה כתובה במפורש במסמכים הנלווים ומנומקת היטב.

סיכום מסמכים נדרשים

מבקשי תנאים בגין הפרעה על הרצף האוטיסטי צריכים לשלוח את המסמכים הבאים:

 • אבחון רשמי של הפרעה על הרצף האוטיסטי מכל גיל שעשה איש מקצוע המוסמך לאבחן הפרעות אלו בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
 • כדאי לשלוח גם מסמכים מגוונים (אבחונים, תעודות, חוות דעת של מורים ומטפלים שסייעו לכם) המתארים את הרקע ההתפתחותי והלימודי שלכם.
 • תיעוד עדכני של תפקודכם:
  אנשים עם הפרעה על הרצף האוטיסטי שונים זה מזה במאפיינים רבים, ובכלל זה בהשפעת התסמונת על התפקוד בכלל ועל התפקודים האקדמיים הרלוונטיים לבחינה בפרט. לכן, עצם האבחנה אינה מספיקה לקביעת תנאים מותאמים בבחינות. לשם כך נדרשת תמונה ברורה של תפקודים הרלוונטיים לבחינה, כגון תפקודי שפה, קריאה, כתיבה, חשבון, סגנון עבודה, קשב ומהירות עיבוד.

תיעוד כזה אפשר למסור בכמה דרכים:

 • באמצעות אבחון עדכני של תפקודי למידה או אבחון פסיכודידקטי או נוירופסיכולוגי עדכני, המתייחס לכל תחומי הקושי. לאבחון יש לצרף את השאלון למאבחן, הכולל פירוט של הנתונים הנדרשים.
 • באמצעות צירוף חוות דעת עדכניות של מורים ואנשי חינוך וטיפול המכירים היטב את תפקוד הפונה בתחומים אלו. את דיווח המורה יש למסור על גבי השאלון המיועד לכך.

כמו כן, אם ישנם קשיים בתחומים שאינם לימודיים אך עלולים להשפיע על התפקוד בבחינה, יש לציינם בצורה מפורשת ולשלוח מידע עדכני ומפורט מאנשי מקצוע רלוונטיים. לדוגמה, אם לתסמונת נלווים קשיים נפשיים העלולים להגביל את התפקוד בבחינה, נדרשת חוות דעת עדכנית של הגורם המטפל.

להסבר על אופן הגשת הבקשה לחצו כאן.