איך מגישים בקשה לתנאים מותאמים בבחינת אמירנט

בחינה בתנאים מותאמים מוצעת אך ורק לנרשמים באמצעות אתר מאל"ו לבחינה הנערכת במרכזי הבחינות של מאל”ו ברחבי הארץ. בבחינות הנערכות במוסדות הלימוד אי אפשר לקבל תנאים מותאמים.

נבחנים עם מגבלה המצריכה לדעתם בחינה בתנאים מותאמים (מגבלה רפואית, גופנית או נפשית, לקות למידה, קשב או ASD) יכולים להגיש בקשה לתנאים מותאמים.
המידע, הדרישות והקריטריונים הנוגעים להגשת בקשה לתנאים מותאמים ולטיפול בה מופיעים כאן. אי-עמידה בדרישות עשויה להביא לידי דחיית הבקשה, ולכן יש לקרוא אותן בעיון ולפעול על פיהן.
לפני שאתם מגישים את הבקשה, ודאו היטב שקראתם את כל ההנחיות ושכל המסמכים המבוקשים, כמפורט להלן, מצויים בידיכם. מידע חסר או מסמכים חסרים עלולים להביא לידי דחיית פנייתכם.

בחינת אמירנט נערכת במרכזי הבחינות של מאל"ו, הנגישים לאנשים עם מוגבלויות. הבחינות נערכות בחדרים שבהם מספר מצומצם של נבחנים ובתנאי ישיבה נוחים מאוד.

הנחיות חשובות

 • מכיוון שהטיפול בבקשתכם עשוי להימשך עד 25 ימי עבודה, אנו ממליצים להגיש את הבקשה ואת המסמכים הנלווים לה מוקדם ככל האפשר.
 • אפשר להגיש בקשה לתנאים מותאמים עד ארבעה ימים לפני מועד הבחינה שבחרתם. לאחר מכן תיסגר המערכת לשינויים, ותוכלו לערוך שינויים בהרשמה רק לאחר כמה ימים מיום הבחינה.
 • אם שלחתם אלינו מסמכים בעבר, הם שמורים אצלנו - נא לא לשלוח אותם שוב.
 • תאריכי הבחינה המוצעים לנבחנים שאושרו להם תנאים מותאמים עשויים להיות שונים מאלו המוצעים לנבחנים בתנאים רגילים.
 • שימו לב: הוספת מסמכים לאחר הגשת הבקשה, גם אם עוד לא קיבלתם תשובה, כרוכה בתשלום.

כיצד מגישים בקשה לבחינה בתנאים מותאמים?

 1. לפני הגשת הבקשה יש להירשם לבחינה באמצעות אתר מאל"ו. בעת ההרשמה יש לבחור תאריך בחינה ולשלם את דמי ההרשמה.
 2. לאחר קבלת אישור ההרשמה לבחינה היכנסו לאזור האישי, בחרו את בחינת אמירנט שבה אתם מעוניינים בתנאים מותאמים ולחצו על "בחינות בתנאים מותאמים".
 3. בחרו את סיבת הפנייה: לקות למידה, הפרעת קשב ופעלתנות יתר, מגבלה גופנית, מגבלה נפשית או הפרעה על הרצף האוטיסטי (אפשר לבחור יותר מסיבה אחת).
 4. מלאו את השאלון למבקש באמצעות לחיצה על "הצג שאלון".
 5. צרפו את כל המסמכים הנדרשים בהתאם לסיבות שבחרתם.
 6. אשרו את הפרטים והגישו את הבקשה. לאחר שתיקלט הבקשה במערכת, יישלח אליכם אישור קליטה במסרון (SMS). אם לא קיבלתם מסרון לאחר הגשת הבקשה, יש לחזור לאזור האישי ולוודא שסיימתם את התהליך כנדרש.
 7. עם קליטת בקשתכם יבוטל תאריך הבחינה שבחרתם בעת ההרשמה. הבקשה תיבדק ביחידה לבחינות בתנאים מותאמים. לאחר סיום הטיפול בפנייתכם תקבלו מכתב תשובה מהיחידה לבחינות בתנאים מותאמים ובו הנחיות לבחירת תאריך בחינה חדש.

הנחיות להעלאת מסמכים דרך האזור האישי

 • את המסמכים יש לשלוח בקובצי PDF ובגודלם המקורי. על המסמכים להיות ברורים, קריאים ומלאים.
  מסמכים שאינם קריאים לא יטופלו.
 • אפשר להעלות עד 20 קבצים, ולכן כדאי לסרוק כל מסמך בנפרד (למשל, כל אבחון בקובץ נפרד). השתדלו שלא להעלות כל עמוד בקובץ נפרד.
  אם אתם מצרפים תעודות בית ספר, כדאי לסרוק אותן לקובץ אחד בסדר כרונולוגי.
 • אם המערכת מתריעה כי קובץ שהעליתם גדול מדי, פצלו את המסמך לשני חלקים, ציינו בשמות הקבצים "חלק א", "חלק ב" וכדומה, והעלו כל קובץ בנפרד.

אפשר להגיש את הבקשה גם באמצעות דואר ישראל או במסירה ידנית במשרדי מאל"ו.
במקרה כזה יש לשלוח את כל המסמכים שלהלן (בלעדיהם לא תטופל הבקשה):

 1. שאלון למבקש תנאים מותאמים בבחינה, מלא וכולל שתי חתימות שלכם כנדרש
 2. טופס פירוט מסמכים
 3. מסמכים רפואיים ואבחוניים בהתאם לסיבת הבקשה

יש לוודא שתצלומי המסמכים קריאים ובגודל מלא. מסמכים שאינם קריאים לא יטופלו.
שימו לב! המסמכים לא יוחזרו. לכן מומלץ לשלוח עותק ברור ולשמור את המקור ברשותכם.

כתובת למשלוח בדואר או למסירה ידנית:
המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ת"ד 39020, ירושלים 9139001
מסירה ידנית במשרדנו בירושלים בלבד, בשעות 08:30-15:30 בדלפק המודיעין (על המעטפה יש לציין "ליחידה לבחינות מותאמות").

עם תחילת הטיפול בתיק יישלח אליכם אישור קליטה במסרון SMS ויבוטל תאריך הבחינה שבחרתם בעת ההרשמה. הבקשה תיבדק ביחידה לבחינות בתנאים מותאמים. לאחר סיום הטיפול בפנייתכם יישלח אליכם מכתב תשובה מהיחידה לבחינות מותאמות ובו הנחיות לבחירת תאריך בחינה חדש.