אילו תנאים מותאמים אפשר לקבל בבחינת אמירנט?

מרכזי הבחינות שבהם הבחינות נערכות נגישים לאנשים עם מגבלות מגוונות (לדוגמה, מגבלות תנועה).
כמו כן, הבחינות נערכות בחדרים שבהם מספר מצומצם של נבחנים ובתנאי ישיבה נוחים (ליד שולחן).

להלן דוגמאות לתנאים שאפשר לקבל בבחינה:

 • תוספת זמן בכל הבחינה או באחד מחלקיה
 • השמעת פרקי הבחינה באמצעות המחשב
 • הפסקות מנוחה והתרעננות בבחינה
 • הפסקות מיוחדות במהלך הבחינה לצרכים רפואיים
 • היבחנות בחדר נפרד
 • בחינה בנייר ועפרון ולא על גבי מחשב
 • אישור להגיע עם מלווה שישב מחוץ לחדר הבחינה

להלן תנאים שאי אפשר לקבל בשום מקרה:

 • שימוש במילון אלקטרוני
 • פטור מחלקים כלשהם בבחינה
 • קבלת הסברים לשאלות
 • אישור לענות על השאלות בעל-פה