בחינה אמירנט נוספת בתנאים מותאמים

לפי חוק אסור למאל"ו לשבץ אתכם לבחינה בתנאים מותאמים ללא בקשה מפורשת מכם, גם אם אושרו לכם תנאים מותאמים לבחינה בעבר. לכן, אם לא תודיעו לנו על רצונכם להיבחן פעם נוספת בתנאים מותאמים, לא נוכל לבדוק אם אתם זכאים לתנאים כאלה, ובחינתכם תיערך בתנאים רגילים.

שימו לב! אם אתם מבקשים תנאים מותאמים בשל מגבלה גופנית או נפשית, יש לוודא שחוות הדעת המקצועית שנשלחה למאל"ו עדכנית, כלומר, ניתנה לא יותר משנה לפני מועד הבחינה שאליה נרשמתם. אם חוות הדעת המקצועית שנשלחה בעבר למאל"ו אינה מהשנה האחרונה, תידרש חוות דעת מקצועית חדשה.

אם אושרו לכם בעבר תנאים מותאמים באחת מהבחינות של מאל"ו, בעת ההרשמה לבחינת אמירנט תתבקשו לבחור באחת משלוש האפשרויות שלהלן:

  1. לא להיבחן בתנאים מותאמים בבחינה זו.
  2. לבקש להיבחן שוב בתנאים מותאמים על סמך המסמכים השמורים במאל"ו.
  3. להיבחן שוב בתנאים מותאמים, אך להוסיף מסמכים חדשים לעיון היחידה לבחינות מותאמות.

אם בחרתם שלא לבקש תנאים מותאמים, תוכלו להמשיך בתהליך ההרשמה כרגיל.

בקשה חוזרת על סמך מסמכים שנשלחו בעבר

אם בחרתם לבקש להיבחן שוב בתנאים מותאמים על בסיס המסמכים השמורים אצלנו, יש להשלים את ההרשמה. עם קליטת בקשתכם במערכת יישלח אליכם אישור קליטה בהודעת SMS ויבוטל תאריך הבחינה שבחרתם בעת ההרשמה.

שימו לב! אם לא קיבלתם מסרון לאחר הגשת הבקשה, יש לחזור לאזור האישי באתר מאל"ו ולוודא שסיימתם את התהליך כנדרש.

בקשתכם תועבר ליחידה לבחינות מותאמות, והצוות המקצועי יבדוק את הבקשה על סמך המסמכים השמורים אצלנו. לאחר סיום הטיפול בפנייתכם תקבלו מכתב תשובה מהיחידה לבחינות מותאמות ובו הנחיות לבחירת תאריך בחינה חדש.

שימו לב: כל הוספת מסמכים לאחר הגשת הבקשה לבחינה מותאמת כרוכה בתשלום.

הוספת מסמכים לעיון הצוות המקצועי

אם בחרתם להוסיף מסמכים על אלו ששלחתם בעבר, יש להשלים את ההרשמה, ולאחר קבלת אישור ההרשמה להיכנס לאזור האישי ולהגיש בקשה לבחינה מותאמת כמוסבר להלן:

  • הקישו על בחינת אמירנט שבה אתם מעוניינים בתנאים מותאמים ואז על "בחינות בתנאים מותאמים", ופעלו לפי ההנחיות. אין לצרף מסמכים שנשלחו בעבר.
  • עם קליטת בקשתכם במערכת יישלח אליכם אישור קליטה במסרון SMS ויבוטל תאריך הבחינה שבחרתם בעת ההרשמה.

לאחר הבחירה באפשרות זו כל הוספה של מסמכים או הגשת ערעור כרוכה בתשלום.

שימו לב! אם לא קיבלתם מסרון לאחר הגשת הבקשה, יש לחזור לאזור האישי ולוודא שסיימתם את התהליך כנדרש.

הבקשה תיבדק ביחידה לבחינות בתנאים מותאמים לפי המסמכים השמורים אצלנו ולפי המסמכים הנוספים שצירפתם. לאחר סיום הטיפול בפנייתכם תקבלו מכתב תשובה מהיחידה לבחינות מותאמות ובו הנחיות לבחירת תאריך בחינה חדש.

אם לא תיכנסו לאזור האישי ותסיימו את תהליך הגשת הבקשה עד 4 ימים לפני התאריך שבו בחרתם בעת ההרשמה, תיערך בחינתכם בתאריך זה בתנאים רגילים.

אפשר להגיש את המסמכים הנוספים גם באמצעות דואר ישראל או במסירה ידנית במשרדי מאל"ו. במקרה כזה יש לשלוח את כל המסמכים שלהלן:

  1. שאלון למבקש תנאים מותאמים בבחינה, מלא וכולל שתי חתימות שלכם כנדרש (בלעדיו לא תטופל הבקשה)
  2. טופס פירוט מסמכים (בלעדיו לא תטופל הבקשה)
  3. מסמכים רפואיים ואבחוניים בהתאם לסיבת הבקשה

יש לוודא שתצלומי המסמכים קריאים ובגודלם המקורי. מסמכים שאינם קריאים לא יטופלו.
שימו לב! המסמכים לא יוחזרו. לכן מומלץ לשלוח עותק ברור ולשמור ברשותכם את המקור.

כתובת למשלוח בדואר או למסירה ידנית:
המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ת"ד 39020, ירושלים 9139001
במסירה ידנית במשרדנו בירושלים בלבד, בשעות 08:30-15:30 בדלפק המודיעין (על המעטפה יש לציין "ליחידה לבחינות מותאמות")

עם תחילת הטיפול בתיק ישלח אישור קליטה במסרון SMS ויבוטל תאריך הבחינה שבחרתם בעת ההרשמה. הבקשה תיבדק ביחידה לבחינות בתנאים מותאמים. לאחר סיום הטיפול בפנייתכם תקבלו מכתב תשובה מהיחידה לבחינות מותאמות ובו הנחיות לבחירת תאריך בחינה חדש.